Юрій Галь
Юрій Галь
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
О росте аналитических в полуплоскости функций, заданных рядами Дирихле
ЮМ Галь, МН Шеремета
ДАН УССР. Сер. А, 1065-1067, 1978
91978
Принадлежность аналитических функций классу сходимости
ЮМ Галь, МН Шеремета
Докл. АН УССР, сер. А, 11-14, 1985
51985
BELONGING OF ANALYTICAL FUNCTIONS TO THE CONVERGENCE CLASS
YM Gal, MN Sheremeta
DOPOVIDI AKADEMII NAUK UKRAINSKOI RSR SERIYA A-FIZIKO-MATEMATICHNI TA …, 1985
11985
Нелінійна модель розподілу потенціалу в наногетеросистемі з квантовою точкою для рівняння Пуассона–Фермі–Дірака
РМ Пелещак, ІЯ Бачинський, МВ Дорошенко, ЮМ Галь
Прикладні проблеми механіки і математики 9, 175-180, 2013
2013
Математичне моделювання просторово-часового розподілу дефектів у тришарових напружених наногетеросистемах
МВ Дорошенко, НЯ Кулик, МБ Мацько, ЮМ Галь
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ, 56, 2013
2013
Узагальнення теореми Валірона про належність канонічних добутків до класу збіжності
Галь, Мулява
Науковий вісник ЧДУ, C. 33-35, 2004
2004
On Entire Functions Belonging to a Generalized Class of Convergence
YM Gal, OM Mulyava, MM Sheremeta
Ukrainian Mathematical Journal 54 (4), 536-547, 2002
2002
Про належність цілих функцій до узагальненого класу збіжності
ЮМ Галь, ОМ Мулява, ММ Шеремета
Український математичний журнал, 2002
2002
On belonging of Naftalevich-Tsuji products to a generalized convergence class
Y Gal, O Mulyava, M Sheremeta
2002
Про зростання цілих функцій нульового порядку
ЮМ Галь, ОМ Мулява
2001
Знаходження власних значень оператора Гамільтона з потенціалом виду Гауса на основі використаних елементів символьної математики
Галь, Пелещак, Лазурчак
Вісник Київського національного університету. Серія: фіз.-мат. науки, С.329-336, 2000
2000
Власні значення оператора Гамільтона з потенціалом виду східчастої потенціальної ями
Галь, Пелещак, Лазурчак
Вісник держуніверситету “Львівська політехніка”. Прикладна математика, С …, 1998
1998
ON A CLASS OF ENTIRE-FUNCTIONS
MN SHEREMETA, YM GAL
DOPOVIDI AKADEMII NAUK UKRAINSKOI RSR SERIYA A-FIZIKO-MATEMATICHNI TA …, 1989
1989
ДеАналоги теореми Вiмана-Валiрона для рядів Дiріхле, показники яких мають додатний крок
Галь
Известия вузов. Математика., С. 12-14, 1986
1986
Належність аналітичних функцій до класу збiжностi
Галь, Шеремета
Доповiдi АН УРСР, С. 3-6, 1985
1985
Про максимальний член абсолютно збіжного у пiвплощинi ряду Дiрiхле
Галь
Вiсник Львiвського університету, С. 32-37, 1981
1981
Про ріст аналітичних в пiвплощинi функцій, заданих рядами Дiрiхле
Галь, Шеремета
Доповiдi АН УРСР, сер.А., С. 27-31., 1978
1978
Логарифмічна похідна цілих функцій з υ-щільністю нулів по кривих правильного обертання
М Заболоцький, Ю Басюк, Ю Галь, С Тарасюк
Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18