Лотоцька О.В.; Lototska O.V.
Лотоцька О.В.; Lototska O.V.
доцент ТДМУ
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Features of free oxidation in liver homogenates of rats in combined action of copper and subtoxic level of stearate potassium and sodium
OV Lototska
Medical and Clinical Chemistry, 69-74, 2016
22016
Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів
ІО Стахурська, АМ Пришляк, ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, НВ Флекей
Гігієна населених місць, 409-415, 2014
22014
Особливості перебігу вільнорадикального окиснення в гомогенаті печінки щурів при комбінованій дії міді та субтоксичних доз стеаратів калію і натрію
ОВ Лотоцька
Медична та клінічна хімія, 69-74, 2016
12016
Стан антиоксидантної системи в організмі піддослідних тварин при ізольованій і комбінованій дії ацетату свинцю на тлі вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію
ВА Кондратюк, ОЄ Федорів, ОВ Лотоцька, ГА Крицька
Вода: гигиена и экология, 25-29, 2015
12015
Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер
ОВ Лотоцька, ВА Кондратюк, ГА Крицька, ВВ Лотоцький
Вода: гигиена и экология, 9-12, 2014
12014
Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання
ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, ГА Крицька, ВО Паничев
Вода: гигиена и экология, 33-46, 2013
12013
Вплив питної води з різними концентраціями міді на стан антиоксидантної системи піддослідних тварин
ОВ Лотоцька
Медична хімія, 73-76, 2012
12012
Комбінована дія натрію і кадмію в умовах гострого санітарно-токсикологічного експерименту
ВА КОНДРАТЮК, ОВ ЛОТОЦЬКА, НВ ФЛЕКЕЙ
Довкілля і здоров'я, 26-29, 2010
12010
Risk of eating disorders in university students: an international study in Hungary, Poland and Ukraine
A Lukács, M Wasilewska, O Sopel, MP Tavolacci, B Varga, M Mandziuk, ...
International Journal of Adolescent Medicine and Health 1 (ahead-of-print), 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
ОВ Лотоцька, ВО Прокопов, ВА Кондратюк
Довкілля та здоров’я, 2020
2020
PREVENTIVE MEDICINE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF PUBLIC HEALTH
OV Lototska, VA Kondratyuk, OM Sopel, GA Kritska, KO Pashko, ...
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, 2019
2019
ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
OV Lototska, VA Kondratyuk, OM Sopel, GA Kritska, KO Pashko, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 40-43, 2019
2019
INFLUENCE OF NANOPARTICLES OF LEAD ON THE ORGANIZM OF SUSPICIOUS ANIMALS WHEN USING WATER WITH CONTENT OF SODIUM AND SUNPATE STEARATES
OE Fedoriv, OE Kopach, NA Melnyk, OV Lototska, VV Lototskyy
Мир медицины и биологии 15 (2 (68)), 2019
2019
ВИКОРИСТАННЯ ФАСОВАНОЇ ВОДИ НАСЕЛЕННЯМ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ
OV Lototska, KT Voloschynska
Медсестринство, 2018
2018
Водно-нітратна метгемоглобінемія в Тернопільській області
ОВ Лотоцька, ВА Кондратюк, МВ Данчишин, ВО Паничев, ...
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2018
2018
Порушення синтезу рецептора вітаміну D
АО Мазанова, ІО Шиманський, ОО Лісаковська, ВМ Василевська, ...
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, 109, 2018
2018
ОЦІНКА РИЗИКУ СПОЖИВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ НІТРАТІВ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОВ Лотоцька, ВО Прокопов
Довкілля та здоров’я, 2018
2018
Вплив ацетату свинцю на структуру печінки піддослідних тварин при вживанні води з вмістом стеаратів натрію та калію
ВА Кондратюк, ОЄ Федорів, ОВ Лотоцька, ТВ Дацко, ГА Крицька, ...
Вода: гигиена и экология, 11-16, 2018
2018
Вплив питної води з різним вмістом стеаратів калію і натрію на вільнорадикальні процеси в організмі щурів
ОВ Лотоцька
Медична та клінічна хімія, 130-135, 2018
2018
Гігієнічні проблеми водопостачання у Тернопільській області
ОВ Лотоцька, ВА Кондратюк, ВО Паничев
Довкілля та здоров’я, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20