Іван Бех
Title
Cited by
Cited by
Year
Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади
ІД Бех
К.: Либідь 280, 2, 2003
27292003
Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади
ІД Бех
К.: Либідь 280, 2, 2003
27292003
Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади
ІД Бех
К.: Либідь 280, 2, 2003
27292003
Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади
ІД Бех
К.: Либідь 280, 2, 2003
27292003
Особистісно зорієнтоване виховання
ІД Бех
К.: ізмн 5, 204, 1998
17251998
Особистісно зорієнтоване виховання
ІД Бех
К.: ізмн 5, 204, 1998
17251998
Виховання особистості: Сходження до духовності: Наук. видання
ІД Бех
К.: Либідь 206, 272, 2006
5362006
Виховання особистості: Сходження до духовності: Наук. видання
ІД Бех
К.: Либідь 206, 272, 2006
5362006
Духовні цінності в розвитку особистості
ІД Бех
Педагогіка і психологія 1 (14), 124-129, 1997
3611997
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
3212007
Від волі до особистості
ІД Бех
К.: Україна-Віта 480, 1995
3161995
Від волі до особистості
ІД Бех
К.: Україна-Віта 480, 1995
3161995
Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб.
ІД Бех
К.: Академвидав 256, 2012
2902012
Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці
ІД Бех
Педагогіка і психологія 2 (63), 26-27, 2009
2512009
Виховання особистості: підручник/Іван Дмитрович Бех
ІД Бех
К.: Либідь 818, 2, 2008
2292008
Психологічні джерела виховної майстерності: навч. посіб.
ІД Бех
К.: Академвидав 248, 2009
2222009
Категорія ставлення в контексті розвитку образу Я особистості
ІД Бех
Педагогіка і психологія 3, 9-21, 1997
1661997
Цінності як ядро особистості
ІД Бех
Цінності освіти і ви ховання/За заг. ред. ОВ Сухомлинської, 8, 1997
1241997
Виховання особистості: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ІД Бех
К.: Либідь, 2008
112*2008
Виховання особистості: навч.-метод. посіб.: у 2 кн.
ІД Бех
К.: Либідь, 2003
1122003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20