Підписатись
Іван Бех
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Виховання особистості: У 2 кн
ІД Бех
Кн, 2003
40542003
Особистісно зорієнтоване виховання: Науково метод. посібник
ІД Бех
К.: ІЗМН 178, 1998
24371998
Виховання особистості: Сходження до духовності: Наук. видання
ІД Бех
К.: Либідь 206, 272, 2006
8162006
Виховання особистості: Сходження до духовності: Наук. видання
ІД Бех
К.: Либідь 206, 272, 2006
8162006
Особистість у просторі духовного розвитку
ІД Бех
К.: Академвидав, 2012
5112012
Духовні цінності в розвитку особистості
ІД Бех
Педагогіка і психологія 1 (14), 124-129, 1997
5051997
Від волі до особистості
ІД Бех
К.: Україна–Віта 202, 1995
4581995
Від волі до особистості
ІД Бех
К.: Україна–Віта 202, 1995
4581995
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
4472007
Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці
ІД Бех
Педагогіка і психологія 2 (63), 27-31, 2009
4102009
Психологічні джерела виховної майстерності: навчальний посібник
ІД Бех
К.: Академвидав, 2009
3152009
Категорія «ставлення» в контексті розвитку образу «Я» особистості
ІД Бех
Педагогіка і психологія 3, 9-21, 1997
2541997
Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
І Бех, К Чорна
Гірська школа українських Карпат, 26-37, 2015
2112015
Виховання особистості: підручник для студентів вищих навчальних закладів
ІД Бех
Либідь, 2008
1972008
Вибрані наукові праці. Виховання особистості
ІД Бех
Вибрані наукові праці: у 2, 747, 2015
1902015
Особистість на шляху до духовних цінностей
ІД Бех
Видавничий дім" Букрек", 2018
1892018
Інтеграція як освітня перспектива
ІД Бех
Початкова школа 5, 5-6, 2002
1872002
Цінності як ядро особистості
ІД Бех
Цінності освіти і ви ховання/За заг. ред. ОВ Сухомлинської, 8, 1997
1871997
Виховання особистості: навч.-метод. посіб
ІД Бех
К.: Либідь, 149-160, 2003
1822003
Компетентнісний підхід у сучасній освіті
ІД Бех
Вища освіта України, 21-24, 2009
1652009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20