Анатолій Малієнко
Анатолій Малієнко
професор Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН"
Подтвержден адрес электронной почты в домене zemlerobstvo.com
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Системи обробітку ґрунтів в Україні
ВФ Сайко
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2007
1512007
Прогресивні системи обробітку ґрунту
ВП Гордієнко, АМ Малієнко, НХ Грабак
Кримська академія гуманітарних наук.–Сімферополь, 1998
591998
Соціально-економічні передумови формування агротехнологій в землеробстві України
АМ Малієнко
К.: ІАЕ УААН, 2001
152001
Вирощування високоякісного зерна озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу
АМ Малієнко, ЛЯ Лукащук
Вісник аграрної науки, 38-40, 2005
82005
Агротехнічні заходи контролю бур’янового ценозу у посівах кукурудзи на зерно
АМ Малієнко, ВП Кирилюк
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 95-102, 2012
72012
Аграрна реформа в Україні: сучасні процеси, історичні передумови, можливі наслідки
АМ Малієнко
Агроінком, 2006
72006
Напрям розвитку і сучасні тенденції технологій обробітку ґрунту
АМ Малієнко
Посіб ник українського хлібороба: науково-практичний щорічник.–Донецьк, 91-93, 2010
62010
Особливості формування окремих ланок зооценозу на землях, виведених з обробітку
АМ Малієнко, СГ Корсун, СО Гаврилов
Агроекологічний журнал, 60-64, 2010
62010
Методологічні питання вивчення систем обробітку ґрунту в польових дослідах
АМ Малієнко
Вісник аграрної науки, 21-24, 2007
62007
Деякі шляхи оптимізації режиму вологості грунту у посівах польових культур
АМ Малієнко
Землеробство, 68-76, 2015
52015
Системи обробітку ґрунту
ВФ Сайко, АМ Малієнко
Київ, 2013
52013
Загальні закономірності формування технологій мінімального обробітку ґрунту в землеробстві України
АМ Малієнко
Агроінком, 2007
52007
Альтернативний погляд на формування аграрної політики
АМ Малієнко, АВ Маузренко
Агро інком, 22-25, 2007
52007
Нульовий обробіток ґрунту–перспективи і шляхи його запровадження в Україні в світлі загальних закономірностей розвитку аграрних технологій
АМ Малієнко, СО Гаврилов
Корми і кормовиробництво, 9-15, 2014
42014
Соціально-економічні проблеми формування агротехнологій в Україні
АМ Малієнко
Вісник аграрної науки, 63-66, 2002
42002
Питання методики польових дослідів у землеробстві та рослиництві
АМ Малієнко, НЄ Борис, НГ Буслаєва
Землеробство, 38-44, 2018
32018
ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА ЛАНКИ СІВОЗМІНИ
АМ Малієнко, ВП Кирилюк, ГП Войтова
Подільський вісник, 28-32, 2006
32006
Нетрадиційний погляд на параметри оптимальної будови орного шару
А Малієнко
Вісник аграрної науки 94 (11), 5-12, 2016
12016
Продуктивність кукурудзи на зерно за різних способів основного бробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні
АМ Малієнко, СО Гаврилов, НЄ Борис
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2016
12016
Температурний режим ґрунту у посівах кукурудзи залежно від розташування насіння у посівному ложі
АМ Малієнко, НЄ Борис
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 120-129, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20