Подписаться
Анатолій Малієнко
Анатолій Малієнко
професор Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН"
Подтвержден адрес электронной почты в домене zemlerobstvo.com
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Системи обробітку ґрунтів в Україні
ВФ Сайко
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2007
2002007
Прогресивні системи обробітку ґрунту
ВП Гордієнко, АМ Малієнко, НХ Грабак
Гордієнко ВП, Малієнко АМ, Грабак НХ–Сімферополь, 1998
661998
Мінімальний та нульовий обробітки ґрунту, стан і перспективи їх запроваджень в Україні
ВФ Сайко, АМ Малієнко
Посібник українського хлібороба. Науково-вирбничий щорічник.–К.: Урожай, 178-188, 2009
232009
Соціально-економічні передумови формування агро технологій у землеробстві України (на прикладі систем обробітку ґрунту)
АМ Малієнко
К.: ІАЕ УААН, 2001
212001
Збереження біорізноманіття у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю
ВА Соломаха, АМ Малієнко, ЯІ Мовчан, ЮМ Скурятін
К.: Центр учбової літератури, 2005
142005
Деякі шляхи оптимізації режиму вологості грунту у посівах польових культур
АМ Малієнко
Землеробство, 68-76, 2015
132015
Агротехнічні заходи контролю бур’янового ценозу у посівах кукурудзи на зерно
АМ Малієнко, ВП Кирилюк
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 95-102, 2012
102012
Напрям розвитку і сучасні тенденції технологій обробітку ґрунту
АМ Малієнко
Посіб ник українського хлібороба: науково-практичний щорічник.–Донецьк, 91-93, 2010
92010
Методологічні питання вивчення систем обробітку ґрунту в польових дослідах
АМ Малієнко
Вісник аграрної науки, 21-24, 2007
82007
Вирощування високоякісного зерна озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу
АМ Малієнко, ЛЯ Лукащук
Вісник аграрної науки, 38-40, 2005
82005
Загальні закономірності формування технологій мінімального обробітку ґрунту в землеробстві України
АМ Малієнко
Агроінком, 2007
72007
Аграрна реформа в Україні: сучасні процеси, історичні передумови, можливі наслідки
АМ Малієнко
Агроінком, 2006
72006
Удосконалення методичних підходів оцінки забур'яненості ґрунту
АМ Малієнко, ЮМ Скурятін, ВВ Кондратюк
Вісник аграрної науки, 9-11, 2003
72003
Нульовий обробіток ґрунту–перспективи і шляхи його запровадження в Україні в світлі загальних закономірностей розвитку аграрних технологій
АМ Малієнко, СО Гаврилов
Корми і кормовиробництво, 9-15, 2014
62014
Особливості формування окремих ланок зооценозу на землях, виведених з обробітку
АМ Малієнко, СГ Корсун, СО Гаврилов
Агроекологічний журнал, 60-64, 2010
62010
Альтернативний погляд на формування аграрної політики
АМ Малієнко, АВ Маузренко
Агро інком, 22-25, 2007
62007
Наукові основи обробітку ґрунту
АМ Малієнко
АМ Малієнко, АВ Мазуренко, ІМ Голодний, 57-62, 1999
61999
Вплив тривалого застосування способів обробітку на мікробний ценоз і гумусний стан дерново-підзолистого ґрунту
ЛБ Бітюкова, ЮО Драч, АМ Малієнко
Вісник аграрної науки, 12-17, 1999
61999
Осіннє внесення гербіцидів
АМ Малієнко, ФЙ Брухаль, ВМ Коломієць
Карантин і захист рослин, 7-9, 2010
52010
ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА ЛАНКИ СІВОЗМІНИ
АМ Малієнко, ВП Кирилюк, ГП Войтова
Подільський вісник, 28-32, 2006
52006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20