О. Пилипович; Ольга Пилипович; Olga Pylypovych; Olha Pylypowycz
О. Пилипович; Ольга Пилипович; Olga Pylypovych; Olha Pylypowycz
Кандидат географічних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Extreme weather events in Ukraine: occurrence and changes
V Balabukh, O Lavrynenko, V Bilaniuk, A Mykhnovych, O Pylypovych
Extreme Weather. London, UK: IntechOpen, 85-106, 2018
62018
Геоекологія річково-басейнової системи верхнього Дністра
О Пилипович, К Іван
Пилипович, І. Ковальчук/за наук. ред. ІП Ковальчука. Львів‒Київ: ЛНУ ім. І …, 2017
52017
Геоекологія річково-басейнової системи Верхнього Днстра / Geoecology of the Upper Dniester river-basin system
OV Pylypovych, IP Kovslchuk
Lviv–Kyiv: LNU of Ivan Franko, 284, 2017
5*2017
Recent landform evolution in the Ukrainian Carpathians
I Kovalchuk, Y Kravchuk, A Mykhnovych, O Pylypovych
Recent Landform Evolution, 177-204, 2012
42012
Басейнова система як об’єкт геоекологічного аналізу.[Стаття]
ОВ Пилипович
Стан, проблеми і перспективи природничої географії: Матеріали круглого столу …, 2011
4*2011
Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього Дністра Автореф. дис… канд.. географ. наук: 11.00.07
О Пилипович
Автореф. дис… канд.. географ. наук: 11.00.07, 20 с., 2007
42007
МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНОВИХ СИСТЕМ ВЕРХНЬОГО ДНІСТРА
О Пилипович
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 2004
42004
Extreme Exogenous Processes in Ukrainian Carpathians
OPGR Ivan Kovalchuk, Andrij Mykhnovych
Geomorphological impact of extreme weather: Case studies from central and …, 2013
3*2013
Геоморфологические исследования бассейновых и речных систем: подходы, результаты, перспективы
ИП Ковальчук, ОВ Пилипович, АВ Михнович
Эрозионные и русловые процессы : сборник трудов / под ред. Р. С. Чалова, 72-97, 2015
22015
МОНІТОРИНГ ТРАНСКОРДОННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
О Пилипович
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 324-330, 2014
22014
Моніторингові дослідження стоку завислих наносів у басейнових системах верхньої частини сточища Дністра
О Пилипович
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
22005
Аналіз гідроекологічного стану поверхневих вод у басейнових системах верхньої частини сточища Дністра
О Пилипович, М Колодко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
22005
АНАЛІЗ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН РІЧКИ ТИСА В МЕЖАХ РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Л Василь, О Пилипович
12020
Granica państwa a spójność danych dla potrzeb analiz hydrologicznych. Studium przypadku dla zlewni Wiaru na pograniczu polsko-ukraińskim
R Kroczak, T Bryndal, S Biały, O Pylypovych, Y Andreychuk, A Rutar
Przegląd Geograficzny 92 (1), 69-92, 2020
12020
Hydro-ecological investigation of the Lazeshchyna River in Transcarpathian region of Ukraine
L Vasyl, O Pylypovych, T Mykitchak
Forum geografic 18 (2), 115-123, 2019
12019
Аналіз сезонної мінливості гідрохімічного складу вод річкиКосівська за період 2017-2018 рр
В Лета, О Пилипович
Фізична географія та геоморфологія, 26-35, 2019
12019
Конструктивно-географічний аналіз території Пасмового Побужжя
О Пилипович, Д Кричевська
Матеріали міжнародного наукового семінару. Природні ресурси регіону …, 2018
12018
Complex investigations of the state, functioning and transformation processes development in the river basin systems
A Kovalchuk, I Kovalchuk, A Mykhnovych, O Pylypovych, B Zhdaniuk
GeoTerrace-2020-027, 2020
2020
Будівництво та експлуатація об’єктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах: нові виклики для довкілля
OV Pylypovych, EA Ivanov, TI Mykitchak, VP Shtupun
Людина та довкілля. Проблеми неоекології 33, 22-33, 2020
2020
Будівництво та експлуатація об’єктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах: нові виклики для довкілля
OV Pylypovych, EA Ivanov, TI Mykitchak, VP Shtupun
Людина та довкілля. Проблеми неоекології 33, 22-33, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20