Підписатись
Дружинець Марія Львівна
Дружинець Марія Львівна
Інші іменаМикитин-Дружинець Марія Львівна
Професор, ОНУ ім. І.І. Мечникова
Підтверджена електронна адреса в onu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасна українська мова: Фонетика
ОІ Бондар, ЮО Карпенко, МЛ Микитин-Дружинець
Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: навч …, 2006
1112006
Сучасна українська мова-фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія, лексикологія, лексикографія: навчальний посібник
ОІ Бондар
Академія, 2006
432006
Українське усне мовлення: психо-та соціофонетичний аспекти
МЛ Дружинець
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
142019
Орфоепічний стандарт української мови: історія та реалії
МЛ Микитин-Дружинець
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2009
92009
Мотиваційна база сімейно-родових та колективно-територіальних прізвиськ Стрийщини
МЛ Микитин-Дружинець, МЛ Микитин-Дружинец
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2010
72010
Психофоносемантика жіночого іменника
МЛ Микитин-Дружинець
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2008
72008
Сучасні прізвиська Стрийщини
М Микитин-Дружинець
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
62010
Кодифікована вимова приголосних у граматиках ХІХ ст.
МЛ Микитин-Дружинець
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2006
62006
Українське усне мовлення за кобзарями-першодруками Тараса Шевченка (1840), Петра Гулака-Артемовського (1877) та Євгена Гребінки (1878)
МЛ Дружинець
Мова, 125-130, 2016
42016
Психофоносемантика та кольорові асоціації українських та польських сонорних звуків
МЛ Дружинець
32012
Психофоносемантика чоловічого іменника
МЛ Микитин-Дружинець
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2009
32009
Генеза української літературної мови у гіпотезах та концепціях Ю. Карпенка
МЛ Дружинець
Записки з українського мовознавства, 24-35, 2022
22022
Комунікативна мережа наукового дискурсу.
ДМЛ Романченко Алла Петрівна, Ковалевська Тетяна Юріївна
The Communicative Network of Scientific Discourse. Slavica Slovacа No 1, pp …, 2021
22021
Українське усне мовлення сучасної молоді південної та західної зон: девіантні процеси
МЛ Дружинець
Записки з українського мовознавства, 136-145, 2018
22018
Діахронічна ретроспектива: українське усне мовлення за писемними пам’ятками
МЛ Дружинець
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2017
22017
Українське усне мовлення сучасної молоді України та зарубіжжя: нестійкі норми вимови
М Дружинець
22017
Соціофонетичний опис українського мовлення сучасної молоді (шиплячі–свистячі, їх пре-та постпозиція)
МЛ Дружинець
Записки з українського мовознавства, 114-121, 2016
22016
Українське усне мовлення за першодруками харківських письменників
МЛ Дружинець
22015
Соціофонетичне дослідження: вокальна орфоепія у мовленні респондентів України та зарубіжжя
МЛ Дружинець
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2021
12021
Екологія українського усного мовлення: вимова приголосних звуків
МЛ Дружинець
Записки з українського мовознавства, 3-13, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20