Володимир Михайлович Кобися / В. М. Кобися / Володимир Кобися / V. Kobysia
Володимир Михайлович Кобися / В. М. Кобися / Володимир Кобися / V. Kobysia
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: навч. посібник
ВМК А. П. Кобися
Вінниця, ТОВ "Планер", 2010
1142010
Можливості, що надають хмарні технології
МЮ Кадемія
Хмарні технології в освіті: матер. Всеукр. наук.-мет. Інтернет-семін.(Кривий …, 2012
192012
Використання сервісів соціальних медіа в навчальному процесу ВНЗ: Блоги, Веб-квести, Блог-квести : навч. посібник.(видання 2-ге перероблене)
ВМК М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк
Вінниця : ТОВ «Ландо ЛТД», 2014
182014
Використання сервісів соціальних медіа в навчальному процесі ВНЗ: Блоги, Веб-квести, Блог-квести: навчально-методичний посібник
ВМК М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк
Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2013
18*2013
Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах:[монографія]; за заг. ред. д-ра пед. наук …
ВОУ Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, В.М. Кобися, А.П. Кобися, С.С. Кізім, Л.Л ...
ТОВ фірма «Планер», 2015
14*2015
Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті : [монографія] у 2-х частинах. - Ч. 2
ГАМ Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Коношевський Л. Л., Гордійчук Г. Б ...
Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016
132016
Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті : [монографія] у 2-х частинах. - Ч. 1
ГАМ Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Коношевський Л. Л., Гордійчук Г. Б ...
Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016
132016
Технології дистанційного ннавчання: словник-глосарій
КВМ Кадемія М. Ю.
Вінниця: ФОП Тарнашинський О. В., 2016
12*2016
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчальних практик
НО Котенко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
12*2011
Соціальні сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0 у навчальній діяльності: навч. посібник
КМС Кадемія М. Ю., Козяр М. М., Кобися В. М.
Вінниця : ТОВ «Планер», 2010
102010
Використання хмарних технологій у педагогічній діяльності
ВМ Кобися
Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід …, 2012
92012
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії
КВМ Дишель Л. А.
Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень, 296-300, 2018
8*2018
Впровадження елементів STEM-освіти у процес підготовки майбутніх педагогічних працівників
АМ Коломієць, ВМ Кобися
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
32017
Creating and using electronic textbooks for language learning
VM Kobysia, NV Zarichanska, OP Bobliienko
Information Technologies and Learning Tools 61 (5), 15-23, 2017
32017
Структура і функції інформаційного освітнього середовища навчального закладу
ВМК А. П. Кобися
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
32013
Структура і функції інформаційного освітнього середовища навчального закладу
АП Кобися, ВМ Кобися
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
32013
Підготовка електромеханіків засобами проектування комп'ютерно орієнтованих технологій навчання у професійно-технічних навчальних закладах
ВМ КОБИСЯ
32012
Підготовка електромеханіків засобами проектування компютерно орієнтованих технологій навчання в професійно-технічних навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04
КВ Михайлович
Вінниця, 2012
3*2012
Підготовка електромеханіків засобами проектування компютерно орієнтованих технологій навчання в професійно-технічних навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04
КВ Михайлович
Вінниця, 2012
3*2012
Підготовка електромеханіків засобами проектування комп’ютерно орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ: навч.-метод. посібник
ВМ Кобися
Вінниця : ТОВ «Планер», 2011
3*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20