Володимир Михайлович Кобися / В. М. Кобися / Володимир Кобися / V. Kobysia
Володимир Михайлович Кобися / В. М. Кобися / Володимир Кобися / V. Kobysia
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: навч. посібник
ВМК А. П. Кобися
Вінниця, ТОВ "Планер", 2010
1042010
Використання сервісів соціальних медіа в навчальному процесу ВНЗ: Блоги, Веб-квести, Блог-квести : навч. посібник.(видання 2-ге перероблене)
ВМК М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк
Вінниця : ТОВ «Ландо ЛТД», 2014
16*2014
Використання сервісів соціальних медіа в навчальному процесі ВНЗ: Блоги, Веб-квести, Блог-квести: навчально-методичний посібник
ВМК М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк
Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2013
16*2013
Можливості, що надають хмарні технології
МЮ Кадемія
Хмарні технології в освіті: матер. Всеукр. наук.-мет. Інтернет-семін.(Кривий …, 2012
162012
Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах:[монографія]; за заг. ред. д-ра пед. наук …
ВОУ Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, В.М. Кобися, А.П. Кобися, С.С. Кізім, Л.Л ...
ТОВ фірма «Планер», 2015
14*2015
Технології дистанційного ннавчання: словник-глосарій
КВМ Кадемія М. Ю.
Вінниця: ФОП Тарнашинський О. В., 2016
13*2016
Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті : [монографія] у 2-х частинах. - Ч. 2
ГАМ Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Коношевський Л. Л., Гордійчук Г. Б ...
Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016
12*2016
Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті : [монографія] у 2-х частинах. - Ч. 1
ГАМ Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Коношевський Л. Л., Гордійчук Г. Б ...
Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016
12*2016
Соціальні сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0 у навчальній діяльності: навч. посібник
КМС Кадемія М. Ю., Козяр М. М., Кобися В. М.
Вінниця : ТОВ «Планер», 2010
102010
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
В Сипченко, С Бурчак, Ю Прокопенко
Гуманізація навчально-виховного процесу, 165-171, 2014
92014
Використання хмарних технологій у педагогічній діяльності
ВМ Кобися
Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід …, 2012
82012
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії
КВМ Дишель Л. А.
Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень, 296-300, 2018
5*2018
Впровадження елементів STEM-освіти у процес підготовки майбутніх педагогічних працівників
АМ Коломієць, ВМ Кобися
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
32017
Структура і функції інформаційного освітнього середовища навчального закладу
ВМК А. П. Кобися
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
32013
Структура і функції інформаційного освітнього середовища навчального закладу
АП Кобися, ВМ Кобися
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
32013
Підготовка електромеханіків засобами проектування комп'ютерно орієнтованих технологій навчання у професійно-технічних навчальних закладах
ВМ КОБИСЯ
32012
Підготовка електромеханіків засобами проектування компютерно орієнтованих технологій навчання в професійно-технічних навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04
КВ Михайлович
Вінниця, 2012
3*2012
Підготовка електромеханіків засобами проектування компютерно орієнтованих технологій навчання в професійно-технічних навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04
КВ Михайлович
Вінниця, 2012
3*2012
Підготовка електромеханіків засобами проектування комп’ютерно орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ: навч.-метод. посібник
ВМ Кобися
Вінниця : ТОВ «Планер», 2011
3*2011
Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ
ВМ Кобися
Актуальні проблеми математики, фізики та технологічної освіти: зб. наук …, 2009
3*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20