Сергій Терепищий (Serhii Terepyshchyi)
Title
Cited by
Cited by
Year
Стандартизація вищої освіти (спроба філософського аналізу): монографія
СО Терепищий
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
44*2010
Structural-functional models of integration and reintegration of Ukrainian educational landscape
O Bazaluk, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
Науковий вісник Національного гірничого університету, 163-168, 2017
412017
Hybridity in the higher education of Ukraine: Global logic or local idiosyncrasy?
G Olga, S Denys, T Sergii
Философия и космология 17, 2016
402016
Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України
ОЄ Антонова, СО Терепищий, РА Науменко
ВМГО Союз обдарованої молоді, 2008
39*2008
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
372009
Сучасні освітні ландшафти
СО Терепищий
Видавництво" Фенікс", 2016
30*2016
THE CONCEPT OF" KNOWLEDGE SOCIETY" IN THE CONTEXT OF INFORMATION ERA
S Terepyshchyi
Studia Warmińskie, 77-84, 2016
212016
Futurology as a subject of social philosophy
S Terepiszczy
Studia Warminskie, 63-74, 2015
142015
Educational Landscape as a Concept of Philosophy of Education
S Terepyshchyi
Studia Warmińskie 54 (54), 373-383, 2017
102017
Причини та витоки глобалізації освітнього ландшафту
С Терепищий
Вища освіта України, 22-29, 2016
82016
Стандартизація вищої освіти в інформаційному суспільстві
С Терепищий
Вища освіта України, 38-43, 2007
82007
Modern Theories and Models of Decision Making at Education Policy
S Terepyshchyi
Gileya: Scientific Bulletin 96, 334-339, 2015
72015
Поняття стандартизація вищої освіти в сучасному філософсько–освітньому дискурсі
СО Терепищий
Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць, 281-289, 2008
62008
Тенденції розвитку освітніх ландшафтів в епоху індустріального суспільства
СО Терепищий
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія" 2 (45), 139-150, 2019
52019
The Dialectics of Humanism and Pragmatism as a Basis for the Formation of Higher Education Strategy Development
S Terepyshchyi, H Khomenko
52019
Національна держава та освітні реформи в контексті глобалізаційних викликів
СО Терепищий
Видавництво" Гілея", 2015
52015
Роль глобального та локального у структурі процесу глобалізації
S Terepyshchyi
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (3), 22-27, 2014
52014
Стратегия инкрементального развития образования и науки
СА Терепищий
Профессиональное образование в современном мире, 42-48, 2014
52014
Феномен стандартизації вищої в сучасному науковому і філософському дискурсах
СО Терепищий
Гілея: науковий вісник.–2011.–Вип 46, 495-502, 0
5
Ідентичність сучасних освітніх ландшафтів в контексті проблем інтернаціоналізації
СО Терепищий
Гілея: науковий вісник, 219-223, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20