Сергій Терепищий (Serhii Terepyshchyi)
Title
Cited by
Cited by
Year
Стандартизація вищої освіти (спроба філософського аналізу): монографія
СО Терепищий
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
49*2010
Hybridity in the higher education of Ukraine: Global logic or local idiosyncrasy?
G Olga, S Denys, T Sergii
Философия и космология 17, 2016
452016
Structural-functional models of integration and reintegration of Ukrainian educational landscape
O Bazaluk, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
Науковий вісник Національного гірничого університету, 163-168, 2017
432017
Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширен5 ня перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України
ММ Вегеш
Київ: ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008
41*2008
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
372009
Сучасні освітні ландшафти
СО Терепищий
Видавництво" Фенікс", 2016
34*2016
THE CONCEPT OF" KNOWLEDGE SOCIETY" IN THE CONTEXT OF INFORMATION ERA
S Terepyshchyi
Studia Warmińskie, 77-84, 2016
232016
Futurology as a subject of social philosophy
S Terepiszczy
Studia Warminskie, 63-74, 2015
172015
Educational Landscape as a Concept of Philosophy of Education
S Terepyshchyi
Studia Warmińskie 54 (54), 373-383, 2017
142017
The Dialectics of Humanism and Pragmatism as a Basis for the Formation of Higher Education Strategy Development
S Terepyshchyi, H Khomenko
Ukrainian Policymaker 5 (98), 107, 2019
102019
Причини та витоки глобалізації освітнього ландшафту
С Терепищий
Вища освіта України, 22-29, 2016
82016
Modern Theories and Models of Decision Making at Education Policy
S Terepyshchyi
Gileya: Scientific Bulletin 96, 334-339, 2015
82015
Стандартизація вищої освіти в інформаційному суспільстві
С Терепищий
Вища освіта України, 38-43, 2007
82007
Тенденції розвитку освітніх ландшафтів в епоху індустріального суспільства
СО Терепищий
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія" 2 (45), 139-150, 2019
62019
Поняття «стандартизація вищої освіти» в сучасному філософсько–освітньому дискурсі
СО Терепищий
Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць, 281-289, 2008
62008
Стратегия инкрементального развития образования и науки
СА Терепищий
Профессиональное образование в современном мире, 42-48, 2014
52014
Феномен стандартизації вищої в сучасному науковому і філософському дискурсах
СО Терепищий
Гілея: науковий вісник.–2011.–Вип 46, 495-502, 2011
52011
Генезис аксіологічних полюсів ландшафту освіти: між естетизмом еллінізму та утилітаризмом сучасності
С Терепищий
Релігія та соціум, 115-121, 2015
42015
Освіта та зв’язок культур в контексті глобалізаційних змін освітнього ландшафту
СО Терепищий
Гілея: науковий вісник, 365-369, 2015
42015
Національна держава та освітні реформи в контексті глобалізаційних викликів
СО Терепищий
Видавництво" Гілея", 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20