Сергій Терепищий (Serhii Terepyshchyi)
НазваниеПроцитированоГод
Стандартизація вищої освіти (спроба філософського аналізу): Монографія
СО Терепищий
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
38*2010
Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України
ОЄ Антонова, СО Терепищий, РА Науменко
ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008
32*2008
Hybridity in the higher education of Ukraine: Global logic or local idiosyncrasy?
G Olga, S Denys, T Sergii
Философия и космология 17, 2016
262016
Hybridity in the higher education of Ukraine: Global logic or local idiosyncrasy?
G Olga, S Denys, T Sergii
Философия и космология 17, 2016
262016
STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODELS OF INTEGRATION AND REINTEGRATION OF UKRAINIAN EDUCATIONAL LANDSCAPE.
O Bazaluk, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
Scientific Bulletin of National Mining University, 2017
212017
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ОМ Бегаль, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
142018
Сучасні освітні ландшафти
СО Терепищий
Видавництво" Фенікс", 2016
13*2016
Futurology as a subject of social philosophy
S Terepiszczy
Studia Warminskie, 63-74, 2015
9*2015
THE CONCEPT OF" KNOWLEDGE SOCIETY" IN THE CONTEXT OF INFORMATION ERA
S Terepyshchyi
Studia Warmińskie, 77-84, 2016
82016
Причини та витоки глобалізації освітнього ландшафту
С Терепищий
Вища освіта України, 22-29, 2016
72016
Стандартизація вищої освіти в інформаційному суспільстві
С Терепищий
Вища освіта України, 38-43, 2007
72007
Поняття «стандартизація вищої освіти» в сучасному філософсько-освітньому дискурсі
СО Терепищий
Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць, 281-289, 2008
52008
Тенденції розвитку освітніх ландшафтів в епоху індустріального суспільства
СО Терепищий
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія" 2 (45), 139-150, 2019
42019
Educational Landscape as a Concept of Philosophy of Education
S Terepyshchyi
Studia Warmińskie 54 (54), 373-383, 2017
42017
Ідентичність сучасних освітніх ландшафтів в контексті проблем інтернаціоналізації
СО Терепищий
Видавництво" Гілея", 2016
42016
Modern Theories and Models of Decision Making at Education Policy
S Terepyshchyi
Gileya: Scientific Bulletin 96, 334-339, 2015
42015
Роль глобального та локального у структурі процесу глобалізації
S Terepyshchyi
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (3), 22-27, 2014
42014
Стратегия инкрементального развития образования и науки
СА Терепищий
Профессиональное образование в современном мире, 42-48, 2014
42014
Філософсько-освітній зміст поняття „стандартизація вищої освіти”
С Терепищий
Вища освіта України, 98-105, 2009
42009
Пост-глобальный мир: Определение новой парадигмы
С Терепищий
Studia Elblaskie.–2015.–Tom ХVI, 381-388, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20