Подписаться
Марина Шендригоренко
Марина Шендригоренко
Маріупольський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене mu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Актуальні питання обліку та аудиту малоцінних оборотних і необоротних матеріальних активів
МТ Шендригоренко
Бізнес-навігатор, 185-188, 2018
142018
Проблеми та перспективи розвитку обліку в умовах цифрової економіки
М Шендригоренко, В Лядська
Економіка та суспільство, 2020
122020
Облік і внутрішній аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками
МТ Шендригоренко, МТ Шендригоренко, ЮВ Ротозєєнко, ...
ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки, 26-30, 2019
122019
Виробничі запаси: нормативно-правове регулювання обліку та пропозиції з підвищення ефективності внутрішнього аудиту
МТ Шендригоренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:«Економіка і …, 2019
112019
Виробничі запаси підприємства як об’єкт обліку та аудиту
МТ Шендригоренко
Глобальні та національні проблеми економіки, 1045-1047, 2017
102017
Товари як об’єкт обліку та внутрішнього аудиту на підприємстві
МТ Шендригоренко
Економіка та суспільство, 722-726, 2017
102017
Облік виробничих запасів: актуальні питання та напрямки їх вирішення
МТ Шендригоренко
Вісник Криворізького економічного інституту КНУ, 102-106, 2013
102013
Особливості та сфери застосування методів оцінки запасів при їх вибутті
МТ Шендригоренко
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 572-579, 2012
102012
Сучасні проблеми організації обліку виробничих запасів на підприємстві та напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко, ЛЯ Шевченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
92018
Адміністративні витрати в системі ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства
МТ Шендригоренко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2011
92011
Актуальні питання аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками
М Шендригоренко
Молодий вчений, 1022-1025, 2018
82018
Типові помилки в обліку фінансових результатів підприємства: виявлення і запобігання
МТ Шендригоренко, ОЛ Карченкова
Економіка та суспільство, 912-915, 2018
82018
Актуальні питання аудиту грошових коштів на рахунках в банку
МТ Шендригоренко
«Економіка та суспільство». Електронне наукове фахове видання, 813-817, 2017
62017
Облік і аудит вибуття основних засобів: проблемні питання та напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко
Торгівля і ринок України, 97-103, 2017
62017
Облік і контроль власного капіталу підприємства: організація та пропозиції з удосконалення
МТ Шендригоренко, МТ Шендригоренко, ЛЯ Шевченко, ЛЯ Шевченко, ...
Вісник Донецького університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2020
52020
Шляхи підвищення конкурентоспроможності банків в контексті інтеграції в ЄС
ВС Коверза, ВС Коверза, ОВ Нєізвєстна, ЕВ Неизвестная, ...
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2020
52020
Актуальні питання внутрішнього контролю власного капіталу підприємства та напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко, МТ Шендригоренко, ЛЯ Шевченко, ЛЯ Шевченко, ...
Торгівля і ринок України, 88-96, 2020
42020
Актуальні питання обліку інших необоротних матеріальних активів та напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко, ОЛ Карченкова
Бізнес-навігатор, 137-140, 2019
42019
Основні засоби: проблемні аспекти визначення та організації документообігу на підприємствах
М Шендригоренко, ЮВ Яковенко
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2017
42017
Актуальні питання організації внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів
МТ Шендригоренко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 128-132, 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20