Підписатись
Марина Шендригоренко
Марина Шендригоренко
Маріупольський державний університет
Підтверджена електронна адреса в mu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Актуальні питання обліку та аудиту малоцінних оборотних і необоротних матеріальних активів
МТ Шендригоренко
Бізнес-навігатор, 185-188, 2018
142018
Проблеми та перспективи розвитку обліку в умовах цифрової економіки
М Шендригоренко, В Лядська
Економіка та суспільство, 2020
122020
Облік і внутрішній аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками
МТ Шендригоренко, МТ Шендригоренко, ЮВ Ротозєєнко, ...
ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки, 26-30, 2019
122019
Виробничі запаси: нормативно-правове регулювання обліку та пропозиції з підвищення ефективності внутрішнього аудиту
МТ Шендригоренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:«Економіка і …, 2019
112019
Виробничі запаси підприємства як об’єкт обліку та аудиту
МТ Шендригоренко
Глобальні та національні проблеми економіки, 1045-1047, 2017
102017
Товари як об’єкт обліку та внутрішнього аудиту на підприємстві
МТ Шендригоренко
Економіка та суспільство, 722-726, 2017
102017
Облік виробничих запасів: актуальні питання та напрямки їх вирішення
МТ Шендригоренко
Вісник Криворізького економічного інституту КНУ, 102-106, 2013
102013
Особливості та сфери застосування методів оцінки запасів при їх вибутті
МТ Шендригоренко
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 572-579, 2012
102012
Адміністративні витрати в системі ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства
МТ Шендригоренко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2011
102011
Актуальні питання аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками
М Шендригоренко
Молодий вчений, 1022-1025, 2018
82018
Типові помилки в обліку фінансових результатів підприємства: виявлення і запобігання
МТ Шендригоренко, ОЛ Карченкова
Економіка та суспільство, 912-915, 2018
82018
Сучасні проблеми організації обліку виробничих запасів на підприємстві та напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко, ЛЯ Шевченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
82018
Актуальні питання аудиту грошових коштів на рахунках в банку
МТ Шендригоренко
«Економіка та суспільство». Електронне наукове фахове видання, 813-817, 2017
62017
Облік і аудит вибуття основних засобів: проблемні питання та напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко
Торгівля і ринок України, 97-103, 2017
62017
Облік і контроль власного капіталу підприємства: організація та пропозиції з удосконалення
МТ Шендригоренко, МТ Шендригоренко, ЛЯ Шевченко, ЛЯ Шевченко, ...
Вісник Донецького університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2020
52020
Шляхи підвищення конкурентоспроможності банків в контексті інтеграції в ЄС
ВС Коверза, ВС Коверза, ОВ Нєізвєстна, ЕВ Неизвестная, ...
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2020
52020
Актуальні питання внутрішнього контролю власного капіталу підприємства та напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко, МТ Шендригоренко, ЛЯ Шевченко, ЛЯ Шевченко, ...
Торгівля і ринок України, 88-96, 2020
42020
Актуальні питання обліку інших необоротних матеріальних активів та напрями їх вирішення
МТ Шендригоренко, ОЛ Карченкова
Бізнес-навігатор, 137-140, 2019
42019
Основні засоби: проблемні аспекти визначення та організації документообігу на підприємствах
М Шендригоренко, ЮВ Яковенко
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2017
42017
Актуальні питання організації внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів
МТ Шендригоренко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 128-132, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20