Іван Бурлаченко / Іvan Burlachenko
Іван Бурлаченко / Іvan Burlachenko
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Devising a method for the active coordination of video cameras in optical navigation based on the multi-agent approach
I Burlachenko, I Zhuravska, M Musiyenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 17-25, 2017
112017
The principles of the cyber-physical components’ organization based on the methods of the multi-agent interaction of the moving objects
M Musiyenko, I Zhuravska, I Burlachenko, O Denysov
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2016
72016
Management of energy efficient distributed computer systems with self-contained remote modules using multi-agent system
I Burlachenko
2015 IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology …, 2015
72015
Development of double median filter for optical navigation problems
MP Musiyenko, OO Denysov, IM Zhuravska, IS Burlachenko
2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2016
62016
Vulnerabilities Analysis and Defense Based on MAS Method in Fast Dynamic Wireless Networks
I Burlachenko, I Zhuravska, Y Davydenko, V Savinov
2018 IEEE 4th International Symposium on Wireless Systems within the …, 2018
52018
Рухомі моніторингові мережі критичного застосування: проблеми створення та напрями розвитку
МП Мусієнко, ІМ Журавська, ІС Бурлаченко, ОО Денісов, ОО Корецька, ...
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2015
22015
Модель комунікативної трансформації поведінки компонентів при мультиагентній організації мережевих систем
ІС Бурлаченко, ОЄ Довгенко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2016
12016
Метод організації процесу обробки даних під час адаптивної потокової передачі на основі мультиагентного підходу
ІС Бурлаченко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2016
12016
Дослідження алгоритмів пошуку асоціативних правил мультиагентною інформаційною системою на основі BLE-пристроїв
ІС Бурлаченко, ОВ Єндзевич
Наукові праці. Комп'ютерні технології 266 (254), 2015
12015
Особливості моделей паралельних еволюційних алгоритмів в задачах керування енергозабезпеченням автономного об’єкту
ІС Бурлаченко
ДоННТУ, 2013
12013
Застосування еталонного методу агрегування оптимальних оцінок у задачах багатокритеріальної оптимізації
ОП Гожий, ІІ Бурлаченко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
12010
Разработка метода активной координации видеокамер в оптической навигации на основе мультиагентного подхода
I Burlachenko, I Zhuravska, M Musiyenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (9), 17-25, 2017
2017
Застосування OpenCL при виконанні обчислень компонентами мультиагентної системи
ІС Бурлаченко, МП Мусієнко
Free and Open Source Software (FOSS–2015) : тези доп. VІІ-ї Всеукр. наук …, 2015
2015
Вибір апаратної платформи для проектування та реконфігурації рухомих об’єктів моніторингових мереж
ІС Бурлаченко, ОО Денисов, ІМ Журавська
Могилянські читання – 2015 : тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., Миколаїв …, 2015
2015
Особливості застосування мультиагентних систем у задачах аналізу відеопотоку
ІС Бурлаченко
Могилянські читання – 2015 : тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., Миколаїв …, 2015
2015
Аналіз технологій моделювання комунікації вузлів бездротових сенсорних мереж
ІС Бурлаченко
Інформаційні технології та взаємодії : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ …, 2015
2015
Особливості представлення розподілених комунікаційних систем нейронними мережами на основі мультиагентного підходу
ІС Бурлаченко, ММ Павлович
Ольвійський форум-2015: Стратегії країн Причорноморського регіону в …, 2015
2015
Дослідження продуктивності мережевих додатків в процесі віртуальної емуляції вузлів бездротових мереж
ІС Бурлаченко
Комп'ютерні технології та інформаційна безпека : зб. тез доп. Міжнар. наук …, 2015
2015
Мультиагентні бездротові сенсорні мережі військового призначення з енергоефективним живленням елементів системи
ІС Бурлаченко, МП Мусієнко
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені …, 2015
2015
Особливості динамічного протоколу комунікації мультиагентних інформаційно-вимірювальних систем
ІС Бурлаченко
Інформатика, інформаційні системи та технології : тези доп. 12-ї Всеукр …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20