Follow
Білоусова Людмила Іванівна
Білоусова Людмила Іванівна
Харківський національний пед. ун-т імені Григорія Сковороди
Verified email at hnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сборник задач по курсу информатики
ЛИ Белоусова, СА Веприк, АС Муравка
М.: Издательство «Экзамен, 2008
1172008
Технология формирования у будущих педагогов компетентности самообразования с использованием потенциала информационно-учебной среды
ЛІ Білоусова, ОБ Кисельова
Інформаційні технології в освіті, 11-19, 2009
452009
Тестологічний аналіз у системі «Експерт»
ЛІ Білоусова, ОГ Колгатін, ЛС Колгатіна
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 41-43, 2003
352003
Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя
ЛІ Білоусова, НВ Житєньова
Физико-математическое образование, 39-47, 2016
302016
Методика обробки та інтерпретації результатів педагогічної діагностики
ЛІ Білоусова, ОГ Колгатін
Комп’ютер у школі та сім’ї, 28-31, 2003
262003
Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы
ЛИ Белоусова, НВ Житенева
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-13, 2014
252014
Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы
ЛИ Белоусова, НВ Житенева
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-13, 2014
242014
Принципы построения автоматизированной системы педагогической диагностики
ЛИ Белоусова, АГ Колгатин, ЛС Колгатина
Управляющие системи и машины, 75-81, 2007
172007
Функціональний підхід до використання технологій візуалізації для інтенсифікації навчального процесу
ЛІ Білоусова, НВ Житєньова
Інформаційні технології і засоби навчання, 38-49, 2017
162017
Pedagogical Diagnostics with Use of Computer Technologies.
L Bilousova, O Kolgatin, L Kolgatina
ICTERI, 209-220, 2013
162013
Розробка загальної концептуальної моделі дистанційного розгалуженого курсу
ОВ Федусенко, ОО Рафальська
Управління розвитком складних систем, 2011
162011
Засоби інформаційних технологій як впливовий фактор пізнавальної діяльності
ЛІ Білоусова
Засо-би навчання та науково-дослідної роботи: збірник наукових праць/За заг …, 2000
162000
Computer Simulation as a Method of Learning Research in Computational Mathematics.
L Bilousova, O Kolgatin, L Kolgatina
ICTERI Workshops, 880-894, 2019
152019
Дидактичні функції електронних навчальних ресурсів для молодших школярів
LI Bilousova, NV Olefirenko
Information Technologies and Learning Tools 32 (6), 2012
152012
Дидактичні функції електронних навчальних ресурсів для молодших школярів
LI Bilousova, NV Olefirenko
Information Technologies and Learning Tools 32 (6), 2012
152012
Науково-практичні аспекти створення і впровадження електронного підручника для вищої школи
LI Bilousova, LE Gryzun
Information Technologies and Learning Tools 28 (2), 2012
152012
Потенціал комп'ютерного тестування
ЛІ Білоусова
Вісник ТІМО 10, 40-44, 2008
142008
Педагогічне тестування та аналіз його результатів
ЛІ Білоусова, ОГ Колгатін
Педагогіка та психологія: Збірник наук. праць.–Харків: ОВС, 50-54, 2002
142002
Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти
ВМ Андрієвська, ЛІ Білоусова
Физико-математическое образование, 13-17, 2017
122017
Функціональний підхід до створення комп'ютерного підручника
ЛІ Білоусова, ЛЕ Гризун
НПУ імені МП Драгоманова, 2003
122003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20