Черненко Світлана Миколаївна
Черненко Світлана Миколаївна
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
ВМГ ін.
Національна доповідь, 336, 2015
478*2015
стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів: монографія/за ред. д-ра екон. наук проф
Р інноваційні системи України
ЛІ Федулової, 567, 2013
342013
Нерівномірність доходів населення України як соціально-економічна проблема
ОМ Балакірєва, СМ Черненко
Український соціум, 49-64, 2009
132009
Методичні підходи рейтингової оцінки галузей агропродовольчого комплексу
ДФ Крисанов, СМ Черненко
Економіка АПК, 2006
102006
Корпоративний сектор: сучасний стан та проблеми становлення
СМ Черненко
Ефективна економіка, 2011
62011
Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва в контексті інноваційного розвитку економіки
СМ Черненко
Економічні інновації, 243-252, 2011
62011
Роль малого підприємництва у створенні інноваційно-конкурентного середовища України в регіональних інноваційних системах
СМ Черненко, СН Черненко, Р ИННОВАцИОННО, КСРЕ УКРАИН
Економіка та управління національним господарством, 56-61, 2012
52012
Професійне навчання робітничим професіям: проблеми державного регулювання
СМ Черненко
Ефективна економіка, 2012
32012
Макроекономічні аспекти регулювання доходів громадян
СМ Черненко
Харків, 2010
22010
Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки в умовах глобалізації
СМ Черненко
Вісник СНАУ, 138-143, 2009
22009
Розвиток малого підприємництва в агропродовольчому комплексі як одна із передумов зайнятості на селі
СМ Черненко
Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи, 117-120, 2007
22007
Світовий досвід розвитку інноваційної сфери виробництва у країнах Європейського Союзу та Україні
О Бойко, С Черненко
Журнал європейської економіки, 341-361, 2015
12015
Особливості соціального спрямування інноваційної політики України
СМ Черненко
Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні …, 2019
2019
Gospodarka cyfrowa; jak przysposobić społeczeństwo do współczesnych realiów cyfrowego świata
с.м. Черненко
Польща. Варшавський економічний університет. Серія «Економіка»., 24-36, 2019
2019
Регіональне інноваційне табло як інструмент оцінки стану та перспектив розумної спеціалізації
І Єгоров, С Черненко
Збірник наукових праць за підсумками круглого столу, 97-101, 2018
2018
Розвиток інноваційної системи України в європейському науково-технологічному просторі : наукова доповідь
І за ред. чл.-кор., Єгорова
ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2018
2018
СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
СМ Черненко, ОМ Бойко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ, 115-119, 2016
2016
Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх використання в Україні
ІЮ Єгорова
2016
Проблемы законодательного обеспечения создания и развития индустриальных парков на Украине
ЕН Бойко, СН Черненко
Сб. докл. международ.науч.конф. 2, 187-193, 2015
2015
Гармонізація системи показників науково-технічного та інноваційного розвитку України із стандартами ОЕСР
ІЮ Єгоров, СМ Черненко
Проблеми науки, 2-7, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20