Підписатись
Черненко Світлана Миколаївна
Черненко Світлана Миколаївна
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
ВМГ ін.
Національна доповідь, 336, 2015
849*2015
Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України : наукова доповідь
В Геєць, А Гриценко, І Єгоров, С Кораблін, В Сіденко, М Скрипниченко, ...
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» ; https://www …, 2022
17*2022
Management of Innovation Activity in the Conditions of Industry 4.0
I Khovrak, S Chernenko
2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2021
162021
Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва в контексті інноваційного розвитку економіки
СМ Черненко
Економічні інновації, 243-252, 2011
122011
Нерівномірність доходів населення України як соціально-економічна проблема
ОМ Балакірєва, СМ Черненко
Український соціум, 49-64, 2009
122009
Методичні підходи рейтингової оцінки галузей агропродовольчого комплексу
ДФ Крисанов, СМ Черненко
Економіка АПК, 2006
112006
Корпоративний сектор: сучасний стан та проблеми становлення
СМ Черненко
Ефективна економіка, 2011
82011
Роль малого підприємництва у створенні інноваційно-конкурентного середовища України в регіональних інноваційних системах
СМ Черненко, СН Черненко, Р ИННОВАцИОННО, КСРЕ УКРАИН
Економіка та управління національним господарством, 56-61, 2012
62012
Професійне навчання робітничим професіям: проблеми державного регулювання
СМ Черненко
Ефективна економіка, 2012
52012
Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки в умовах глобалізації
СМ Черненко
Вісник СНАУ, 138-143, 2009
42009
Формування" розумної спеціалізації" в економіці України: колективна монографія
І Єгоров, О Саліхова, С Сіденко, Ю Бажал, О Бойко, І Шовкун, ...
22020
Nat. Report [edited by VM Heyets et al.]
I Ukraine
Kyiv: National Academy of Science, 2015
22015
Світовий досвід розвитку інноваційної сфери виробництва у країнах Європейського Союзу та Україні
О Бойко, С Черненко
Журнал європейської економіки 14 (3), 341-361, 2015
22015
Макроекономічні аспекти регулювання доходів громадян
СМ Черненко
Харків: ХНТУСГ, 2010
22010
Розвиток малого підприємництва в агропродовольчому комплексі як одна із передумов зайнятості на селі
СМ Черненко
Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи, 117-120, 2007
22007
Exploring the Role of Social Media Platforms in Fostering Collaborative Learning in Distance Education
I Khovrak, S Chernenko, I Khovrak
2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy …, 2023
2023
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
ДВ Зятіна, ЛІ Купченя, КС Лебьодкін, ОЕ Ліллемяе, ВК Малолітнева, ...
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 84, 2023
2023
СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
СМ Черненко
Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету «Запорізька …, 2023
2023
Оцінка інноваційного розвитку та структурні трансформації в економіці України : монографія
І Єгоров, Ю Бажал, Ю Кіндзерський, С Сіденко, О Бойко, І Шовкун, ...
Інститут економіки та прогнозування НАН України; https://www.researchgate …, 2023
2023
Особенности социальной направленности инновационной политики Украины
С Черненко
Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы III Междунар. науч …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20