Кафедра стрільби та технічних видів спорту ЛДУФК
Кафедра стрільби та технічних видів спорту ЛДУФК
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теорія і методика стрілецького спорту
В Пятков
391999
Тренировка фехтовальщиков
ВС Келлер
311972
Інформаційні та енергетичні аспекти аналізу складно-координаційних рухів стрільців
АО Лопатьєв, АП Власов, ВМ Трач
Теорія та методика фізичного виховання, 19-24, 2013
202013
Моделювання як методологія пізнання
АО Лопатьєв
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 4-10, 2007
192007
О возможных подходах при моделировании сложных систем в стрелковых видах спорта
АО Лопатьев, НИ Дзюбачик, БА Виноградский
Наука в олимпийском спорте.—2004.—¹ 2, 101-107, 2004
182004
Обґрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців
ОМ Калиніченко, АО Лопатьєв
Теорія та методика фізичного виховання, 37-44, 2012
172012
Фізична активність людей літнього віку
Ю Павлова, Л Вовканич, Б Виноградський
Фізична активність, здоров’я і спорт, 62-75, 2010
172010
Теоретико-методичні основи техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрілецьких олімпійських вправах
ВТ Пятков
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-К., 2002
172002
Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів
А Власов, А Демічковський, О Іващенко, А Лопатьєв, Я П’янило, ...
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 17-28, 2016
162016
Стрілецько-спортивна наука України (2001-2005)
В Пятков-Мельник
ЛДУФК, 2006
162006
Особливості моделювання системи «Стрілець–зброя–мішень»
АО Лопатьєв, МІ Дзюбачик, СМ Смільнянин
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 37-42, 2009
132009
Професійно-прикладна фізична підготовка курсантів вищих навчальних закладів МНС України
ЮМ Антошків, АМ Ковальчук
132008
Фізико-математичне моделювання складних систем
ЯЙ Бурак, Є Чапля, Т Нагірний, В Чекурін, В Кондрат, О Чернуха, ...
Львів: Сполом, 2004
132004
Диагностика профессионально важных качеств личности тренера
ЮО Резников, ОО Барташников, ТЮ Горячун
3 Региональная научно-практическая конференция «Роль физической культуры в …, 1992
131992
Перспективи розвитку біомеханіки спорту у світлі ідей професора Лапутіна АМ
БА Виноградський, АО Лопатьєв
Актуальні питання сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту.—Серія …, 2008
112008
Моделювання параметрів специфічних координаційних якостей лучників
БА Виноградський
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 66-71, 2005
112005
Багатофакторний аналіз результатів стрільби у мішень
ВГ Багіно
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2002
112002
Рухова активність як компонент якості життя студентів
Ю Павлова, В Тулайдан, Б Виноградський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
102011
Характеристика засобів контролю фізичної підготовленості спортсменів у стрільбі з лука
С Антонов, А Бабяк, М Пітин
102011
Перспективні напрями удосконалення технічної підготовки спортсменів у стрільбі з лука
М Пітин, С Антонов
102010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20