Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини
Харківська державна зооветеринарна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості цитотоксичної дії і можливості виведення важких металів із організму корів і телят
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2004
212004
Зміна біохімічних і морфологічних показників крові щурів при хронічному кадмієвому токсикозі
БВ Гутий
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 2012
192012
Ефективність деяких антгельмінтиків при змішаних паразитозах великої рогатої худоби/І. С Дахно, ОС Клименко
ІС Дахно
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: з6. наук, праць ХДЗВА.–2006 …, 2006
162006
Паразитоценология как парадигма в науке и образовании
ВМ Апатенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць.–2006 …, 2006
112006
Использование мирового генофонда свиней при разных методах разведения
ВИ Герасимов
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 77-85, 2013
102013
Морфофункциональная характеристика веноокклюзионной болезни крупного рогатого скота
ИМ Щетинский
Проблеми зооінженерії і ветеринарної медицини: Зб. наук. праць.-Харків: РВВ …, 2003
102003
Поширення акушерської патології у корів голштинської породи в умовах приватного акціонерного товариства Агро-Союз Синельниківського району Дніпропетровської області
ЛВ Корейба, НС Макєєва, КМ Золотоноша
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 78, 2015
92015
Спосіб підвищення репродуктивної здатності кнурів
СВ Науменко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць ХДЗВА …, 2007
92007
Розробка індексу оцінки відтворних якостей свиноматок та його використання
БП Коваленко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини.–Харків: ХДЗВА.-Випуск 11 (35 …, 2002
92002
Использование метода селекционных индексов для оценки племенной ценности молочных коров: Зб. наук. пр.«Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини». Сільськогосподарські …
ИВ Гончаренко
Вип 19, 94-109, 2009
82009
Визначення бактерицидних властивостей дезінфікуючого препарату «Бровадез-плюс»
ГА Фотіна, АВ Березовський
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць Харківської …, 2007
82007
Нові методи оцінки лактаційних кривих корів різних заводських типів з використанням математичних моделей
МІ Гиль
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. Наук. Праць.–Харків 2, 72-81, 2007
82007
Обмін оцтової кислоти між кров’ю та молочною залозою по стадіях лактації при надходженні концентрованих кормів з різною розчинністю перетравного протеїну
МД Замазій
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць ХДЗВА …, 2003
82003
Рівень вуглеводно-білкових компонентів в сироватці крові тварин як показник стану кістково-хрящової системи/Тимошенко ОП, Леонтьєва ФС, Сегодін ОБ
ОП Тимошенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць.–ХДЗВА.–Ч 2, 2001
82001
Глобальные проблемы в животноводстве и направления их решения
ЮД Рубан
Харьков: Эспада, 2012
72012
Порівняльна оцінка ультрасонограм та термограм з показниками колострометрії у корів
ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини/Зб. наук. пр. Харківської …, 2012
72012
Використання свиней великої білої породи зарубіжної селекції в умовах промислової технології
ЛП Гришина
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць, 142-145, 2008
72008
Гигиеническое обоснование применения пробиотика «Гумосвіт» для коррекции резистентности продуктивности свиней/Черный НВ и др
НВ Черный, ВВ Козьменко, ВВ Кочеткова
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Збірник наукових праць вип …, 2007
72007
Аспекты применения знаний о структуре кожи млекопитающих
ГД Кацы
Збірник наукових праць «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини …, 2006
72006
Некоторые морфометрические подходы к оценке статуса органов иммунитета у кур
ГА Красников, ЕВ Маценко, НИ Келеберда
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. пр.(Ветеринарні …, 2001
72001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20