Марина Желуденко
Марина Желуденко
НАУ Киев Украина
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цінності освіти і виховання у педагогічних системах Німеччини та України
МО Желуденко
Желуденко Марина Олександрівна, 2006
182006
Мова як чинник формування толерантності студентської молоді в глобалізованому суспільстві
ОТ Зарівна
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2008
82008
Модернізація освіти України в контексті Болонського процесу
МО Желуденко
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 2004
52004
Пуризм исландского языка как детерминанта идентичности
МА Желуденко, АП Сабитова
Нова філологія, 51-54, 2014
32014
НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
М Желуденко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2008
32008
Ціннісний аспект освіти і виховання Німеччини
М Желуденко
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.–Львів: Видавничий центр …, 2008
32008
Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях
МО Желуденко
К.: Вид. центр КНЛУ, 2004
22004
Связь моральных ценностей, менталитета и речи (на основе немецкого языка)
МА Желуденко, АП Сабитова
Видавничий дім" Гельветика", 2019
12019
Лінгвокраїнознавство як відображення мовної картини світу
МО Желуденко, АП Сабітова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2017
12017
Основні аспекти вивчення німецької мови як другої після англійської
М Желуденко, А Сабітова
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 40-49, 2015
12015
Языковой пуризм как способ борьбы с англицизмами (на примере исландского языка)
МА Желуденко, МН Горюнова, АП Сабитова
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2014
12014
Вивчення німецької мови як другої після англыйської
МО Желуденко
К.:«Талком», 2014
12014
Модернізація університетської освіти Німеччини (1945—1999 рр.)
АВ Гаврилюк
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 37-38, 2013
12013
Основные функции англицизмов в слоганах немецкой рекламы
МО Желуденко
К.: Ун-т «Україна», 2013
12013
ФЕ с компонентом-соматизмом в немецком языке
МО Желуденко, АП Сабітова
К.: НАУ-друк, 2011
12011
Изменения в лексике современного немецкого языка Германии
МО Желуденко
Зaпоріжжя: ЗНУ, 2009
12009
Різні підходи до визначення та класифікації цінностей в педагогічній системі Німеччини
МО Желуденко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2002
12002
Різні підходи до визначення класифікацій трансформацій у сучасному перекладознавстві
МО Желуденко, АП Сабітова
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Міжнар. наук …, 0
1
Практичний аспект ціннісного виховання в Німеччині на різних етапах навчання
М Желуденко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/gvpkhdpi/2008_16/67 …, 0
1
Психолингвистический аспект проблемы переводимости/непереводимости
МА Желуденко, АП Сабитова
BBK 83, 481, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20