Марина Желуденко
Марина Желуденко
НАУ Киев Украина
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Цінності освіти і виховання у педагогічних системах Німеччини та України
МО Желуденко
Желуденко Марина Олександрівна, 2006
212006
Мова як чинник формування толерантності студентської молоді в глобалізованому суспільстві
ОТ Зарівна
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2008
72008
Неперервна освіта у контексті глобалізаційних процесів
МО Желуденко
Зб. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини/Гол. ред.: Мартинюк МТ–Умань: СПД …, 2008
32008
Ціннісний аспект освіти і виховання Німеччини
МО Желуденко
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.–Львів: Видавничий центр …, 2008
32008
Лінгвокраїнознавство як відображення мовної картини світу
МО Желуденко, АП Сабітова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія …, 2017
12017
Основні аспекти вивчення німецької мови як другої після англійської
М Желуденко, А Сабітова
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 40-49, 2015
12015
Пуризм исландского языка как детерминанта идентичности
МА Желуденко, АП Сабитова
Нова філологія, 51-54, 2014
12014
Вивчення німецької мови як другої після англыйської
МО Желуденко
К.:«Талком», 2014
12014
Модернізація університетської освіти Німеччини (1945—1999 рр.)
АВ Гаврилюк
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 37-38, 2013
12013
Основные функции англицизмов в слоганах немецкой рекламы
МО Желуденко
К.: Ун-т «Україна», 2013
12013
ФЕ с компонентом-соматизмом в немецком языке
МО Желуденко, АП Сабітова
К.: НАУ-друк, 2011
12011
Изменения в лексике современного немецкого языка Германии
МО Желуденко
Зaпоріжжя: ЗНУ, 2009
12009
Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях
МО Желуденко
К.: Вид. центр КНЛУ, 2004
12004
Різні підходи до визначення та класифікації цінностей в педагогічній системі Німеччини
МО Желуденко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2002
12002
Різні підходи до визначення класифікацій трансформацій у сучасному перекладознавстві
МО Желуденко, АП Сабітова
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Міжнар. наук …, 0
1
СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
МО Желуденко, ТМ Болотна
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія, 0
1
Практичний аспект ціннісного виховання в Німеччині на різних етапах навчання
М Желуденко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/gvpkhdpi/2008_16/67 …, 0
1
TRANSLATABILITY/UNTRANSLATA BILITY AS A PSYCHOLINGUISTIC PROBLEM
МА Желуденко, АП Сабитова
Південний архів (філологічні науки), 66-70, 2019
2019
Практические аспекты употребления генетива и предлогов на примере немецких онлайн ресурсов
МО Желуденко, АП Сабітова
Science progress in European countries: new concepts and modern solutions …, 2019
2019
Явище парцеляції в експресивному синтаксисі німецької публіцистики
МО Желуденко, МС Коваленко
Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20