Follow
Яремова Марина; Yaremova Maryna (orcid: 0000-0001-5636-3538)
Яремова Марина; Yaremova Maryna (orcid: 0000-0001-5636-3538)
Поліський національний університет, доцент
Verified email at polissiauniver.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств: монографія
ВІ Ткачук, ОА Прокопчук, МІ Яремова
Житомир:«Видавництво «Волинь, 2013
242013
Ekonomichna bezpeka ta stiikist silskohospodarskykh pidpryiemstv [Economic security and sustainability of agricultural enterprises],"
VI Tkachuk, OA Prokopchuk, MI Yaremova
Vydavnytstvo" Volyn", Zhytomyr, Ukraine, 2013
192013
Методика оцінки фінансової складової економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
МІ Шамрай
Вісник аграр. науки Причорномор’я, 101–106, 2011
132011
Механізм управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств
ВІ Ткачук, МІ Яремова
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 252-261, 2011
102011
Economic Strategy of the Development of Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine
TP Vasyl Tkachuk, Maryna Yaremova, Liudmyla Tarasovych, Volodymyr Kozlovskyi
Montenegrin Journal of Economics. Vol. 15,№ 3: 71-82., 2019
6*2019
Development of the socially-oriented economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting
N Kravchuk, L Tarasovych, M Yaremova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 66-72, 2017
52017
Теоретико-методологічні основи оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
МІ Шамрай
Вісник Львів. нац. аграр. ун-ту: економіка АПК, 147–152, 2011
52011
A Significance of Digital Marketing for Promoting Bio-economy in Ukrainian Economy
YMI Tkachuk V. I., Zinovchuk V. V., Tarasovych L. V.
International Journal of Advanced Science and Technology 29 (No. 6s.), 1043 …, 2020
32020
Удосконалення інформаційного забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
МІ Яремова
Сталий розвиток економіки, 102-107, 2013
32013
Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
МІ Яремова
Інноваційна економіка, 2012
32012
The evolution of Сircular Bioeconomy: a bibliometric review
M Yaremova, L Tarasovych, N Kravchuk, O Kilnitska
E3S Web of Conferences 255, 01051, 2021
22021
Theoretical conceptualization of the problem of understanding bioeconomics
M Yaremova
Scientific Horizons 23 (10), 78-87, 2020
22020
Providing the food security of Ukraine
V Tkachuk, M Yaremova, L Tarasovych
Сучасні питання економіки і права, 173-178, 2017
22017
Виробництво органічної продукції як пріоритетний напрям розвитку сільського господарства
ЯМІ Ткачук В. І.
Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали V Міжнар. наук …, 2016
22016
Оптимізація рівня економічної безпеки підприємства
МІ Яремова
Актуальні проблеми економіки, 475-480, 2016
22016
Terminological Framework for the Study of Circular Bioeconomy
MI Yaremova
НАУКОВИЙ ВIСНИК 8 (2), 107, 2021
12021
Сучасний стан тваринництва та його місце в розвитку сільської економіки
НІ Кравчук, ЛВ Тарасович, МІ Яремова
ЖДТУ, 2017
12017
Кооперація як чинник сталого розвитку сільських територій
ОА Прокопчук, МІ Яремова
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
12014
Проблеми та перспективи зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
МІ Яремова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
ВІ Ткачук, МІ Яремова
Інформаційні технології та економічна безпека 12, с. 280-282, 2012
1*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20