Яремова Марина; Yaremova Maryna (orcid: 0000-0001-5636-3538)
Яремова Марина; Yaremova Maryna (orcid: 0000-0001-5636-3538)
Поліський національний університет, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене polissiauniver.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств: монографія
ВІ Ткачук, ОА Прокопчук, МІ Яремова
Житомир:«Видавництво «Волинь, 2013
232013
Ekonomichna bezpeka ta stiikist silskohospodarskykh pidpryiemstv [Economic security and sustainability of agricultural enterprises],"
VI Tkachuk, OA Prokopchuk, MI Yaremova
Vydavnytstvo" Volyn", Zhytomyr, Ukraine, 2013
122013
Методика оцінки фінансової складової економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
МІ Шамрай
Вісник аграр. науки Причорномор’я, 101–106, 2011
122011
Economic Strategy of the Development of Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine
TP Vasyl Tkachuk, Maryna Yaremova, Liudmyla Tarasovych, Volodymyr Kozlovskyi
Montenegrin Journal of Economics. Vol. 15,№ 3: 71-82., 2019
52019
Development of the socially-oriented economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting
N Kravchuk, L Tarasovych, M Yaremova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 2017
52017
Теоретико-методологічні основи оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
МІ Шамрай
Вісник Львів. нац. аграр. ун-ту: економіка АПК, 147–152, 2011
52011
Механізм управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств
ВІ Ткачук, МІ Яремова
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 252-261, 2011
52011
Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
МІ Яремова
Інноваційна економіка, 2012
42012
Удосконалення інформаційного забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
МІ Яремова
Сталий розвиток економіки, 102-107, 2013
32013
Providing the food security of Ukraine
V Tkachuk, M Yaremova, L Tarasovych
Сучасні питання економіки і права, 173-178, 2017
22017
Виробництво органічної продукції як пріоритетний напрям розвитку сільського господарства
ЯМІ Ткачук В. І.
Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали V Міжнар. наук …, 2016
22016
Сучасний стан тваринництва та його місце в розвитку сільської економіки
НІ Кравчук, ЛВ Тарасович, МІ Яремова
ЖДТУ, 2017
12017
Оптимізація рівня економічної безпеки підприємства
МІ Яремова
Актуальні проблеми економіки, 475-480, 2016
12016
Кооперація як чинник сталого розвитку сільських територій
ОА Прокопчук, МІ Яремова
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
12014
Проблеми та перспективи зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
МІ Яремова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
ВІ Ткачук, МІ Яремова
Інформаційні технології та економічна безпека 12, с. 280-282, 2012
1*2012
Participation and Bridging: Involving Etrepreneurs in the Management of the EU Rural Economy
TO Zinchuk, LV Tarasovych, MI Yaremova, TV Usiuk, OD Kovalchuk
Studies of Applied Economics 39 (5), 2021
2021
The evolution of Сircular Bioeconomy: a bibliometric review
M Yaremova, L Tarasovych, N Kravchuk, O Kilnitska
E3S Web of Conferences 255, 01051, 2021
2021
Біоекономічний контент з погляду сталого розвитку
ЯМ І.
Сталий розвиток економіки: світовий досвід та перспективи України …, 2021
2021
Розвиток економічної моделі замкненого циклу
ЯМ І.
Наукові читання – 2020 : науково-теоретичний зб. науково-практичної …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20