Follow
Михайло Стрембіцький (Mykhailo Strembitskyi, Mykhailo Strembicky)
Михайло Стрембіцький (Mykhailo Strembitskyi, Mykhailo Strembicky)
Other namesMichael Strembitskyi, MA Strembitskii, M Strembitskyi
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем і комплексів
МІ Паламар, МО Стрембіцький, АМ Паламар
492019
Synthesis and Optimization of Neural Network Parameters for Control Non-linear Objects
M Aleksander, V Pohrebennyk, M Palamar, M Strembitskyi
Przegląd Elektrotechniczny, 2014
102014
Evaluation of methods for determining abnormalities in cardiovascular system by pulse signal under psycho-emotional stress in dental practice
Y Yavorska, O Strembitska, M Strembitskyi, L Hvostivska
Вісник Тернопільського національного технічного університету 4 (100), 118-126, 2020
42020
Дослідження ефективності застосування нейронної мережі в системі керування нелінійними динамічними об’єктами
МI Паламар, МО Стрембіцький, ЮВ Пастернак
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Сер.: Автоматика …, 2013
32013
Development of a simulation model of a photoplethysmographic signal under psychoemotional stress
E Yavorska, O Strembitska, M Strembitskyi, I Pankiv
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (9-110), 36-45, 2021
22021
Design source errors analysis in the angle measure devices to the precision antennas
M Palamar, Y Nakonetchnyi, Y Apostol, M Strembicky, S Mashtalyar
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 98-103, 2018
22018
Спосіб підвищення точності вимірювання нахилу опорно-поворотної платформи антенної системи за допомогою MEMS акселерометра
МІ Паламар, ПІ Мальований, МО Стрембіцький
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
22015
Синтез нейромережевого контролера для керування наведенням антенної системи
МІ Паламар, МО Стрембіцький, ОБ Гнатюк
Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, 2014
22014
Застосування рекурентної нейронної мережі для керування об’єктами із невизначеними динамічними параметрами
МІ Паламар, ОБ Гнатюк, МО Стрембіцький
ВНТУ, 2013
22013
Керування наведенням антени з опорно-поворотним пристроєм на основі платформи Стюарта
М Паламар, Ю Пастернак, МО Стрембіцький
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
22011
Аналіз методів реалізації зв’язку між вузлами стоматологічної установки
МО Стрембіцький, ОІ Стрембіцька, ІІ Олійник, ВВ Батюк, ВМ Слободян
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
12023
Пристрій з блоком надвисоких частот для оброблення посівів сільськогосподарських культур
ІБ Гевко, МБ Сокіл, МЯ Сташків, ВЛ Дунець, СП Дуда, АС Марценюк, ...
УкрПатент, 2023
12023
Information Support for the Fractal Antennas Construction
M Palamar, M Yavorska, M Strembicky, S Mashtalyar
2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications …, 2019
12019
Проектування пристроїв і вузлів інформаційно-вимірювальних систем та створення програмного забезпечення на базі навчально-налагоджувального стенда
МІ Паламар, АВ Чайковський, МО Стрембіцький, ЮВ Пастернак, ...
12016
Method of constructing the navigation system of autonomous mobile robots using fuzzy logic elements
M Palamar, A Poikhalo, M Strembitskyi, V Strembitskyi
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 93-98, 2016
12016
Навчання рекурентної НМ для прямого інверсного керування динамічним об’єктом
МІ Паламар, МО Стрембіцький
Наукова думка, 2014
12014
Дослідження ефективності застосування нейронної мережі в контурі системи керування динамічними об'єктами із невизначеними параметрами
МІ Паламар, МО Стрембіцький, ОБ Гнатюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
Розрахунок траєкторії безпілотних літаючих об ‘єктів у просторі
ВВ Батюк, МО Стрембіцький, АВ Чайковський
Матеріали Ⅶ Міжнародної студентської науково-технічної конференції …, 2024
2024
Дрон з блоком надвисоких частот для виявлення та знешкодження вибухових пристроїв та мін
ІБ Гевко, МБ Сокіл, ОР Дмитрів, ВЛ Дунець, СП Дуда, АС Марценюк, ...
УкрПатент, 2023
2023
ДРОН З БЛОКОМ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ РОСЛИН
ІБ Гевко, МЯ Сташків, О Дмитрів, ВЛ Дунець, СП Дуда, АС Марценюк, ...
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20