Крестовська Наталя Миколаївна Крестовская Наталья Николаевна Krestovska Natalia
Крестовська Наталя Миколаївна Крестовская Наталья Николаевна Krestovska Natalia
Міжнародний гуманітарний університет, Національний університет "Одеська юридична академія"
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теорія держави і права: Елементарний курс
НМ Крестовська, ЛГ Матвєєва
Х.: ТОВ «Одіссей, 2008
1292008
Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: підручник
НМ Крестовська, ЛГ Матвєєва
К.: Юрінком Інтер, 270, 2015
502015
Ювенальне право України: генезис та сучасний стан
НМ Крестовська, НН Крестовская
452008
Теория государства и права: Элементарный курс
НН Крестовская, ЛГ Матвеева
Х.: Одиссей, 2007
432007
Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження
НМ Крестовська
Фенiкс, 2008
362008
Теорія держави і права. Державний іспит
ЮМ Оборотов, НМ Крестовська, АФ Крижанівський, ЛГ Матвєєва
Харків: Одіссей, 2010
222010
Теорія держави і права
НМ Крестовська, ЛГ Матвєєва
К.: Юрінком Інтер, 2015
172015
Общетеоретическая юриспруденция-теория государства и права нового времени
ЮН Оборотов, ЮМ Оборотов
152009
Теория государства и права. Государственный экзамен
НН Крестовская, ЮН Оборотов, АФ Крыжановский, ЛГ Матвеева
Х.: Одиссей, 2009
112009
Становлення ювенального права в Україні
Н Крестовська
Юридичний вісник, 100-104, 2003
112003
Ювенальна юстиція в США і Україні: порівняльний аналіз
Н Крестовська, В Шмеріга
Юрид. вестн, 96-103, 2003
92003
Практикум з історії держави і права України:[навч. посіб.]
ПП Музиченко, НІ Долматова, НМ Крестовська
К.: Вікар, 2002
92002
История политических и правовых учений
НН Крестовская, АФ Цвиркун
Курс лекций./НН Крестовская–Харьков: Одиссей, 2002
82002
Використання дітей молодшого віку при жебракуванні: проблеми кваліфікації та юридичного реагування Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)
НМ Крестовська, МА Готвянська
Режим доступу: http://mndc. naiau. kiev. ua/Gurnal/12. htm, 2005
72005
Історія держави і права зарубіжних країн: хрестоматія-практикум
НМ Крестовська, ОФ Цвіркун
Х.: Одіссей, 61-76, 2010
62010
Теорія держави і права
ЮМ Оборотов, НМ Крестовська, АФ Крижанівський, ЛГ Матвєєва
Х.: Одіссей, 256, 2008
62008
История учений о государстве и праве: курс лекций
НН Крестовская, АФ Цвиркун
Крестовская НН, Цвиркун АФ–Харьков: Одиссей, 2007
62007
Конституційне право України: Інтерактивний курс
ВІ Шмеріга, НМ Крестовська
Одеса: Одіссей, 2004
62004
История политических и правовых учений: Курс лекций
НН Крестовская, А Цвиркун
X.: ООО «Одиссей, 2002
62002
Проблеми вдосконалення правового захисту дітей від різних форм насильства
НМ Крестовська
Закон і підліток: матеріали обл. наук.-практ. конф.(м. Донецьк, 27 жовт …, 2001
62001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20