Крестовська Наталя Миколаївна Крестовская Наталья Николаевна Krestovska Natalia Крестовська Н
Крестовська Наталя Миколаївна Крестовская Наталья Николаевна Krestovska Natalia Крестовська Н
Одеська морська академія, Міжнародний гуманітарний університет, Міжнародна асоціація істориків права
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія держави і права: Елементарний курс
НМ Крестовська, ЛГ Матвєєва
Х.: ТОВ «Одіссей, 2008
223*2008
Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: підручник
НМ Крестовська, ЛГ Матвєєва
К.: Юрінком Інтер, 270, 2015
133*2015
Ювенальне право України: генезис та сучасний стан
НМ Крестовська, НН Крестовская
812008
Теория государства и права: Элементарный курс
НН Крестовская, ЛГ Матвеева
Х.: Одиссей, 2007
632007
Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження
НМ Крестовська
Фенiкс, 2008
572008
Теорія держави і права. Державний іспит
ЮМ Оборотов, НМ Крестовська, АФ Крижанівський, ЛГ Матвєєва
Харків: Одіссей, 2010
422010
История политических и правовых учений
НН Крестовская, АФ Цвиркун
Курс лекций./НН Крестовская–Харьков: Одиссей, 2002
252002
Общетеоретическая юриспруденция-теория государства и права нового времени
ЮН Оборотов, ЮМ Оборотов
192009
Теория государства и права: государственный экзамен
НН Крестовская, ЮН Оборотов, АФ Крыжановский, ЛГ Матвеева
Х.: Одиссей, 2009
182009
История учений о государстве и праве: курс лекций
НН Крестовская, АФ Цвиркун
Крестовская НН, Цвиркун АФ–Харьков: Одиссей, 2007
152007
Історія держави і права зарубіжних країн: хрестоматія-практикум
НМ Крестовська, ОФ Цвіркун
Х.: Одіссей, 61-76, 2010
112010
Становлення ювенального права в Україні
Н Крестовська
Юридичний вісник, 100-104, 2003
112003
Ювенальна юстиція в США і Україні: порівняльний аналіз
Н Крестовська, В Шмеріга
Юрид. вестн, 96-103, 2003
112003
Украинский вопрос в Государственной Думе (1906-1917 гг.)
К Наталья, Б Дмитрий
Россия. XXI век, 92-117, 2001
11*2001
Сучасне розуміння прав дитини
К Наталя
Форум права, 409-413, 2011
10*2011
Европейские модели ювенальной юстиции и Украина
К Наталья
Национальная государственность и европейские интеграционные процессы: сб …, 2008
10*2008
Дитинство як правова цінність
К Наталя
Актуальні проблеми держави і права 40, 122-125, 2008
10*2008
Практикум з історії держави і права України: Навч. посіб
ПП Музиченко, НІ Долматова, НМ Крестовська
ПП Музиченко, НІ Долматова, НМ Крестовська–К.: Вікар, 2002
102002
Ювенальна відповідальність: до постановки проблеми
Н Крестовська
Актуальні проблеми держави і права, 31-35, 2004
92004
Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції
ЮМ Оборотов, ВВ Завальнюк, ВВ Дудченко, НМ Крестовська, ...
Фенікс, 2012
82012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20