Підписатись
Оксана Катрич
Оксана Катрич
доцент кафедри фінансового аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналітичне забезпечення аудиту інвестиційних проектів
ОВ Сапоговська
Економічний аналіз, 200-205, 2015
82015
Автоматизація вітчизняного аудиту: проблеми та перспективи
ОВ Сапоговська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 230-233, 2010
62010
Внутрішній аудит оцінки та управління проектними ризиками
ОВ Сапоговська
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 386-388, 2015
42015
Особливості аудиту оцінки ризиків інвестиційних проектів
ОВ Сапоговська
Бізнес-Інформ. Серія «Економіка», 2015
32015
Облік і контроль товарного забезпечення обороту на підприємствах торгівлі
ОВ Сапоговська
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 09/ОВ Сапоговська.–К.: КНТЕУ, 2009.–21 с, 2009
32009
Логістика формування товарних потоків в торгівлі: облік і контроль
ОВС М.Т. Білуха
Бухгалтерський облік і аудит, 2007
32007
Проблеми запровадження європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю в Україні
ОВ Сапоговська
Вісник Одеського національного університету. Економіка. 18 (2/1), 2013
12013
Стан та проблеми державного внутрішнього фінансового контролю в Україні
ОВ Сапоговська
Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень, 2015
2015
Стан та проблеми державного внутрішнього фінансового контролю в Україні
ОВ Сапоговська
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд, 2013
2013
Реформування механізму фінансування вищої освіти в Україні
ОВ Сапоговська
Сучасні механізми фінансування вищої освіти в Україні, 2012
2012
Теоретична модель управління якістю університетської освіти
ОВ Сапоговська
Інновації в освіті, 2012
2012
Проблеми розвитку аудиту в Україні в умовах інтеграції
ОВ Сапоговська
Перспективи розвитку обліку, аналізу і аудиту в контексті інтеграційних та …, 2012
2012
Теоретико-методична постановка завдань комп’ютеризації аудиту
ОВ Сапоговська
Інформаційні системи і технології в економіці, 2011
2011
Кадрове забезпечення аудиторської діяльності на ринку послуг
ОВ Сапоговська
Дослідження та оптимізація економічних процесів «ОПТМУМ -2010», 2010
2010
Вітчизняний аудит в період фінансово-економічної кризи
ОВ Сапоговська
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах …, 2010
2010
Електронні документи у обліку товарного забезпечення
ОВ Сапоговська
Efektivni nastroje modernich ved – 2009, 12-14, 2009
2009
Облік товарів у торгівлі з застосуванням електронних технологій
ОВ Сапоговська
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг 9 (1 …, 2009
2009
Організаційні аспекти контролю товарного забезпечення у торгівлі
ОВ Сапоговська
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. 1 (V), 228-234, 2009
2009
Облік товарного забезпечення на підприємствах торгівлі в умовах СОТ
ОВ Сапоговська
Економічна політика України в умовах Євроінтеграції, 164-165, 2008
2008
Соціально-економічні засади вітчизняної торгівлі
ОВ Сапоговська
Veda a technologie: krok do budoucnosti, 93-94, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20