Олександр Миколайович Трус, Oleksandr Trus, Александр Трус, A. Trus
Олександр Миколайович Трус, Oleksandr Trus, Александр Трус, A. Trus
Уманський національний університет садівництва, Uman National University of Horticulture
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Умови збереження вмісту гумусу в грунті польової сівозміни
ГМ Господаренко, ОМ Трус, ІВ Прокопчук
Чернівці:“Ружа”, 2011
72011
ЗМІНА ЛАБІЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ГУМУСУ ҐРУНТУ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
ОМ Трус
Вісник Уманського національного університету садівництва, 65-70, 2013
42013
Вплив тривалого застосування добрив на показники родючості чорнозему опідзоленого та продуктивність польової сівозміни
ГМ Господаренко, ОМ Трус
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, 17, 2011
22011
Humus content in a podzolized chernozem after a long-term application of fertilizers in a field crop rotation.
H Hospodarenko, I Prokopchuk, S Prokopchuk, A Trus
Agronomy Research 16 (3), 728-736, 2018
12018
Гумус чорнозему опідзоленого та його відтворення
ОМ Трус, ГМ Господаренко, ІВ Прокопчук
ВПЦ «Візаві», 2016
12016
Вплив тривалого застосування добрив на вміст і гуміфікацію органічних речовин ґрунту
ОМ Трус
Агрохімія і ґрунтознавство, 1-4, 2009
12009
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ НА ВМІСТ ЛУЖНОГІДРОЛІЗОВАНОГО АЗОТУ В ҐРУНТІ
ОМ Трус
BBK 73, 17, 2019
2019
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ВМ Ловинська, ОВ Василишина, ЄП Постоленко, ВП Ворон, ...
Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2019
2019
Стан виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні
АП Березовський, ОМ Трус, ЕВ Прокопенко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 241-249, 2019
2019
У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
ОМ Трус
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2018
2018
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни" Охорона праці в галузі"
АП Березовський, ЕВ Прокопенко, ОМ Трус
Уманський НУС, 2017
2017
Методичні вказівки для виконання самостійної і контрольної роботи з дисципліни «Корпоративне управління»(для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальностей 073 …
СМ Приліпко
Уманський НУС, 2016
2016
Охорона праці в галузі. Конспект лекцій для студентів спеціальністі" 205 Лісове господарство"," 206 Садово-паркове господарство"
ОМ Трус, АП Березовський, ЕВ Прокопенко
Уманський НУС, 2016
2016
Техноекологія. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване …
ОМ Трус, АП Березовський, ЕВ Прокопенко
Уманський НУС, 2016
2016
Охорона праці в галузі. Конспект лекцій для студентів спеціальністі" 201 Агрономія"
АП Березовський, ЕВ Прокопенко, ОМ Трус
Уманський НУС, 2016
2016
Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Інженерна екологія» студентами денної форми навчання з напряму підготовки 6.100102 Процеси, машини та …
ОМ Трус, АП Березовський
Уманський НУС, 2016
2016
Методичні вказівки по дисципліні" Основи охорони праці"
АП Березовський, ЕВ Прокопенко, ОМ Трус
Уманський НУС, 2016
2016
Стан виробничого травматизму на виробництвах Черкаської області
АП Березовський, ЕВ Прокопенко, ОМ Трус
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 73-79, 2015
2015
Стан виробничого травматизму за видами нагляду та за регіонами України
ОМ Трус
Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої …, 2015
2015
Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на показники біологічної активності чорнозему опідзоленого
ОМ Трус, ІВ Прокопчук
Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20