Kalyniuk Natalia; Наталя Калинюк
Kalyniuk Natalia; Наталя Калинюк
PhD. JuD. Assosiate Professor of the Department of Pedagogy of the Higher School and Social Sciences
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Тактика проведення очної ставки
НМ Калинюк
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2012
82012
Процесуальні і тактичні особливості залучення лікаря під час проведення слідчих (розшукових) дій
ІО Рогальський, НМ Калинюк
Медичне право, 48-57, 2014
42014
Криміналістичні проблеми технологій кібернетики та галузевих знань гуманітарних наук як першоджерел тактики провадження очної ставки
НМ Калинюк
Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи …, 2012
42012
Порядок залучення судово-медичного експерта стороною захисту з метою проведення судових експертиз
Н Калинюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 3 …, 2015
32015
Слідча практика як сфера реалізації процесуально-криміналістичного інституту очної ставки
НМ Калинюк
Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. Серія …, 2012
32012
CERTAIN ASPECTS OF TRAINING FUTURE MEDICAL SPECIALISTS ON THE BASIS OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATION
N Kalyniuk, N Maika, I Rogalskyy, T Kadobnyi, O Lototska
International Journal of Management (IJM) 11 (9), 939-946, 2020
22020
До питання підготовки майбутніх медичних фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції
К Наталя
Інженерні та освітні технології (EETECS) 8 (2), 44 - 52, 2020
2*2020
Сутність освіти як соціальної цінності
ІМ Мельничук, ТД Федірчик, НМ Калинюк
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2019
22019
Про права медичних працівників під час надання медичної допомоги в контексті реформування системи охорони здоров’я
ІГ Савка, НМ Калинюк
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 62-67, 2019
22019
Антикорупційні заходи при побудові нової системи охорони здоров’я: досвід Республіки Польща
ІО Рогальський, НМ Калинюк
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 42-46, 2015
22015
Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні
НМ Калинюк
Часопис Київського університету права, 287-291, 2011
12011
Basic of Medicinal Products Reimbursement: A Comparative-legal Analysis to Ukraine: An update
N Maika, N Kalyniuk, V Sloma, L Sheremeta, L Kravchuk, K Stefanyshyn
Biomedical and Pharmacology Journal 14 (2), 761-769, 2021
2021
ПРАВО ЕМБРІОНА/ПЛОДА НА ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
НМ Калинюк, ТБ Кадобний, АТ Бучко
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 74-78, 2021
2021
Студент як суб’єкт самозбереження здоров’я
О Василенко, Н Калинюк
Хмельницький: ФОП Цюпак АА, 2021
2021
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
Н КАЛИНЮК, В РАЙКО
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2020
2020
Концептуальні засади інтеграції правової та професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі
Н Калинюк, Р Ігор
Медична освіта 3, 2020
2020
TO THE RIGHTS OF THE MEDICAL PRACTITIONERS IN THE CONTEXT OF THE REFORMING OF THE HEALTH SYSTEM
IH Savka, NM Kalyniuk
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, 2019
2019
PROFESSIONAL IDENTITY AS A SCIENTIFIC PROBLEM
НМ Калинюк
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 33-38, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ АДВОКАТА У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, ЩО ВІДКРИТІ ЗА ФАКТОМ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ SPECIFICS OF INVOLVEMENT OF A CRIMINAL …
НМ Калинюк
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 168, 2019
2019
Міжнародно-правове закріплення права особи на освіту як основа стратегічного розвитку галузей освіти та охорони здоров'я
КН М.
Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20