Юрій Форкун
Юрій Форкун
Хмельницький національний університет
Підтверджена електронна адреса в ridne.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні підходи технології розроблення та формування інформаційно-довідкового забезпечення суспільних комунікаційних систем
ЮВ Форкун, АМ Пелещишин
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-10, 2012
72012
The fundamentals of communities creation and development in the social environment of the Internet
Y Forkun, A Peleschyshyn
2016 XIth International Scientific and Technical Conference Computer …, 2016
62016
Modern approaches to technology development and formation of information support for public communication systems
YV Forkun, AM Peleshchyshyn
Skhidno-Ievropeiskyi zhurnal peredovykh technologiy 2 (2), 56, 2012
62012
Розроблення сайту електронної бібліотеки наукового товариства
ОМ Марковець, ЮВ Форкун, БЯ Зелез, НО Думанський
Видавництво Львівської політехніки, 2010
62010
Інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл на базі CMS Drupal
ОМ Марковець, АМ Пелещишин, ЮВ Форкун, ДВ Делечук
Видавництво Львівської політехніки, 2010
52010
Формалізація процесу прийняття проектного рішення при гасінні лісових пожеж
ОО Смотр, ЮІ Грицюк
Науковий вісник НЛТУ України 22 (2), 2012
42012
Моделі онлайн–спільнот як основа взаємодії учасників колаборативного документування
ПО Гетманюк, ЮВ Форкун
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
32017
Methodology for evaluating the activities of developers of information and reference support for public communication systems
YV Forkun
Technologichnyi audyt ta reservy vyrobnytstva 4, 46, 1945
31945
The model of social communication systems
Y Forkun
Видавництво Львівської політехніки, 2013
22013
Использование клиент-серверных методов обработки документов как путь повышения эффективности управления учебным процессом
СВ Чернышенко, СС Григорук, ЮВ Форкун
Педагогическая информатика, 119-125, 2012
22012
Формалізація системи вибору іт-проектів при створенні інформаційного простору високотехнологічних виробництв
НА Длугунович, ЮВ Форкун
Науковий вісник НЛТУ України 22 (2), 2012
22012
Методика оцінки діяльності розробників інформаційно-довідкового забезпечення суспільних комунікаційних систем
ЮВ Форкун
Технологічний аудит та резерви виробництва, 45-46, 2012
22012
Програмне забезпечення електронного деканату системи дистанційного навчання
MП Мазур, ІВ Форкун, ЮВ Форкун
Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, 28-35, 2012
22012
Система комунікаційної діяльності в ІТ-компаніях
НА Длугунович, ЮВ Форкун
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2017
12017
ГеоінформАційнА системА оцінкИ еколого-туристичноЇ ситуаціЇ В регІонІ
ВО Осика, ЮВ Форкун, ГА Білецька
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (6), 51-54, 2010
12010
Дослідження факторів впливу на рейтинг соціальних мереж та соціальних сайтів в Інтернеті
ВВ Білик, ЮВ Форкун
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (2), 25-28, 2010
12010
Аналіз методологій побудови рекомендаційних систем цільового просування інформаційного контенту
Я Гавриленко, Ю Форкун
ICS 2020, 22, 2020
2020
Аналіз стратегій рекомендаційних систем знайомств людей та груп за інтересами у віртуальних спільнотах
А Протоковський, Ю Форкун
ICS 2020, 154, 2020
2020
Development of architectural models of interaction of virtual communities for organizing the collective documentation process
P Getmanyuk, Y Forkun
Technology audit and production reserves 1 (2 (51)), 4-11, 2020
2020
Аналіз факторів колаборації учасників віртуальних спільнот в процесі електронного документування
П Гетманюк, Ю Форкун
Інформація, комунікація, суспільство 2019: матеріали 8-ої Міжнародної …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20