Гаращенко Олексій В'ячеславович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
15*2016
Магніто-сорбційні властивості гранульованих фільтруючих насадок
ВІ Гаращенко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2008
112008
МАГНІТНО-ФІЛЬТРАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ГРАНУЛЬОВАНОЇ ЗАГРУЗКИ МАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ
ВІ Гаращенко, ІМ Астрелін, ОВ Гаращенко
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті 4 (2), 11-17, 2011
62011
Дослідження впливу технологічних параметрів процесу магнітного очищення конденсату ТЕЦ на коефіцієнт осадження
ВІ Гаращенко, ОВ Гаращенко
Экология и промышленность, 78-83, 2011
42011
Дисперсно-фазовий склад забруднюючих домішок при магнітному очищенні водних систем теплових електростанцій
ВІ Гаращенко, ІГ Скрипник, ОВ Гаращенко
Экология и промышленность, 56-61, 2014
22014
Теоретичні основи процесу осадження магнітних домішок в намагнічених феромагнітних загрузках
ВІ Гаращенко, ОВ Гаращенко, ОО Лебедь, АП Сафоник, ОД Кочергіна
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
22014
Исследование активных параметров процесса магнитной очистки водных сред теплоэнергетики
ВИ Гаращенко, ИМ Астрелин, АВ Гаращенко
Вода и экология: проблемы и решения, 10-24, 2014
22014
Математичне моделювання процесів магнітного фільтрування і регенерації та оцінка їх ефективності
АП Сафоник, ОВ Гаращенко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Технологічне обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів» для здобувачів вищої освіти першого …
ЮВ Морозов, ВМ Глінчук, СВ Морозюк
12020
Очищення технологічних вод теплоенергетичних підприємств намагніченою ферито-феромагнітною фільтруючою загрузкою
ОВ Гаращенко
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015
12015
Моделювання процесу магнітного осадження домішок у рівноциклічній загрузці з визначенням масообмінного коефіцієнта
А Сафоник, В Гаращенко, І Астрелін, Г Гаращенко
Вісник Інженерної академії України, 116-120, 2013
12013
ОСАЖДЕНИЕ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ ПРИМЕСЕЙ ЖИДКИХ СРЕД В НАМАГНИЧЕННОЙ ФЕРРИТО-ФЕРРОМАГНИТНОЙ ЗАГРУЗКЕ
ВИ Гаращенко, АВ Гаращенко, АП Лукьянчук
Журнал физической химии 86 (4), 769-769, 2012
12012
Намагнічування ферито-феромагнітних гранульованих фільтруючих матеріалів
ОВ Гаращенко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАГНІТНОГО ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ СЕРЕДОВИЩ ВІД ФЕРОДОМІШОК У ВИПАДКУ ЗМІННОЇ ШВИДКОСТІ
АЯ Бомба, ВІ Гаращенко, АП Сафоник, ОВ Гаращенко
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті 5 (3), 49-56, 2011
12011
Енергоефективна технологія магнітного очищення водних систем від дисперсних феромагнітних забруднень
ВІ Гаращенко, ОВ Гаращенко, ОП Лук’янчук
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 281-284, 2011
12011
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ
OV Нarashchenko, VI Нarashchenko, AP Safonyk, LV Solіak
Серія Технічні науки 3 (87), 107-118, 2019
2019
ЗРАЗКОВА ПРИРОДНА ВОДА І ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ У ВОДОЙМАХ РІВНЕНЩИНИ
AV Lapinskyі, AV Kuzminchuk, HV Krуmets, IM Astrelin, ...
Серія Технічні науки 2 (86), 183-194, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво» спеціальності …
ВІ Гаращенко
2019
Фізика (укр.) Physics (en.)
ВІ Гаращенко
2019
Магнітосорбційне очищення рідких продуктів хімічної технології від феромагнітних домішок
ОВ Гаращенко, ВІ Гаращенко, ІМ Астрелін
Вопросы химии и химической технологии, 80-85, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20