Halyna Zelen'ko, Галина Зеленькo
Halyna Zelen'ko, Галина Зеленькo
Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, Prof., Dr. of Political Science
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipiend.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України
Г Зеленько
К.: Критика, 78, 2003
113*2003
Політична" матриця" громадянського суспільства (досвід країн вишеградської групи та України)
ГІ Зеленько
Знання Украiни, 2007
1002007
Цивіліаційний вибір Украаїни: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол.; СІ Пирожков, ОМ Майборода, ЮЖ Шайгородський та ін.; Інститут політичних і …
К.: НАН України, 2016
42*2016
Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи та України)
ГІ Зеленько
ІФ Кураса, 2007
412007
Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства
ГІ Зеленько, ЛЮ Ганжурова
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 65-71, 2012
40*2012
Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия
VIВК ПОЛИТОЛОГОВ
Москва 22, 24, 2012
352012
Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку
ФМ Рудич, РВ Балабан, ЮС Ганжуров, ОП Дергачов, ГІ Зеленько
К.: Парламентське вид-во, 2006
31*2006
Інституційні зміни політичної системи: оцінка стану та напрями оптимізації. Аналітична доповідь/за ред. ГІ Зеленько
КВ Зеленько Г., Перевезій В., Лісничук О.
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України 164, 2014
30*2014
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібн.
КНВ Рудич, ФМ, Зеленько ГІ, Пахарєв АД
К.: Либідь, 2008
29*2008
Теорія коаліційних урядів: світовий досвід та українська практика
ФО Зеленько Г., Ковалевський В., Левенець Ю.
Політичні проблеми сучасної України: Наукові доповіді.–К.: ІПіЕНД ім. ІФ …, 2012
26*2012
Україна і Польща: моделі політичної модернізації
ГІ Зеленько
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних …, 2001
25*2001
Вишеградська група матиме на Заході те, що заробить на Сході
ГІ Зеленько
Політика і час, 38-47, 2005
242005
Suspil’na solidarnist’v Ukrayini v konteksti funktsional’nosti politychnykh instytutiv: formal’nist’i real’nist’[Social solidarity in Ukraine in the context of political …
H Zelen’ko
Studia politologica Ucraino-Polona 3, 280-288, 2013
22*2013
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти
ІФ Курас
Парламентське вид-во, 2002
21*2002
Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на постсоціалістичному просторі
Г Зеленько
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй.—К: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса 2 …, 2006
182006
Державна влада та опозиція в країнах Центрально-Східної Європи: практики взаємодії
Г Зеленько
Політична влада і опозиція в україні: порівняльний аналіз із зарубіжними …, 2016
16*2016
Problema instytutsionalizatsii hromadianskoho suspilstva u postsotsialistychnykh krainakh [Tekst]/Halyna Ivanivna Zelenko
H Zelenko
Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei.–K, 285-290, 2003
16*2003
Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: монографія/за заг. ред
ЛТ Зеленько Г., Пахарєв А.
ФМ Рудича. К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
15*2011
Політичний клас в сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку/[А. Балабан, Л. Кочубей, А. Пахарєв та ін.] за заг. ред. Ф. Рудича
РФ Рудича
К.: Парламентське вид-во, 2010
15*2010
Прикладна політологія: навч. посіб.
БОВ Горбатенко В.П., Зеленько Г.І.
ВЦ "Академія", 2008
14*2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20