Підписатись
Halyna Zelen'ko, Галина Зеленькo
Halyna Zelen'ko, Галина Зеленькo
Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, Prof., Dr. of Political Science
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України
Г Зеленько
К.: Критика, 78, 2003
119*2003
Політична" матриця" громадянського суспільства (досвід країн вишеградської групи та України)
ГІ Зеленько
Знання Украiни, 2007
1052007
Цивіліаційний вибір Украаїни: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол.; СІ Пирожков, ОМ Майборода, ЮЖ Шайгородський та ін.; Інститут політичних і …
К.: НАН України, 2016
65*2016
Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства
ГІ Зеленько, ЛЮ Ганжурова
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 65-71, 2012
642012
Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи та України)
ГІ Зеленько
ІФ Кураса, 2007
452007
Інституційні зміни політичної системи: оцінка стану та напрями оптимізації. Аналітична доповідь/за ред. ГІ Зеленько
КВ Зеленько Г., Перевезій В., Лісничук О.
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України 164, 2014
35*2014
Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия
VIВК ПОЛИТОЛОГОВ
Москва 22, 24, 2012
352012
Теорія коаліційних урядів: світовий досвід та українська практика
ФО Зеленько Г., Ковалевський В., Левенець Ю.
Політичні проблеми сучасної України: Наукові доповіді.–К.: ІПіЕНД ім. ІФ …, 2012
33*2012
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібн.
КНВ Рудич, ФМ, Зеленько ГІ, Пахарєв АД
К.: Либідь, 2008
33*2008
Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку
ФМ Рудич, РВ Балабан, ЮС Ганжуров, ОП Дергачов, ГІ Зеленько
К.: Парламентське вид-во, 2006
30*2006
Україна і Польща: моделі політичної модернізації
ГІ Зеленько
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних …, 2001
27*2001
Вишеградська група матиме на Заході те, що заробить на Сході
ГІ Зеленько
Політика і час, 38-47, 2005
262005
Державна влада та опозиція в країнах Центрально-Східної Європи: практики взаємодії
Г Зеленько
Політична влада і опозиція в україні: порівняльний аналіз із зарубіжними …, 2016
22*2016
Suspil’na solidarnist’v Ukrayini v konteksti funktsional’nosti politychnykh instytutiv: formal’nist’i real’nist’[Social solidarity in Ukraine in the context of political …
H Zelen’ko
Studia politologica Ucraino-Polona 3, 280-288, 2013
22*2013
Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: монографія/за заг. ред
ЛТ Зеленько Г., Пахарєв А.
ФМ Рудича. К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
22*2011
Прикладна політологія: навч. посіб.
БОВ Горбатенко В.П., Зеленько Г.І.
ВЦ "Академія", 2008
21*2008
Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на постсоціалістичному просторі
Г Зеленько
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй.—К: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса 2 …, 2006
212006
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти
КНВ Рудич, ФМ, Зеленько ГІ, Пахарєв АД
Парламентське вид-во, 2002
21*2002
Політичний клас в сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку/[А. Балабан, Л. Кочубей, А. Пахарєв та ін.] за заг. ред. Ф. Рудича
ТЛ Р. Балабан, Г. Зеленько, Н. Кононенко
К.: Парламентське вид-во, 2010
19*2010
Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти
ТЛ Ф. Рудич, Р. Балабан, Г. Зеленько, Н. Кононенко
Парламентське видавництво, 2008
19*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20