Підписатись
Halyna Zelen'ko, Галина Зеленькo, Galyna Zelenko
Halyna Zelen'ko, Галина Зеленькo, Galyna Zelenko
Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, Prof., Dr. of Political Science
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України
Г Зеленько
К.: Критика, 78, 2003
126*2003
Політична" матриця" громадянського суспільства (досвід країн вишеградської групи та України)
ГІ Зеленько
Знання Украiни, 2007
1152007
Цивіліаційний вибір Украаїни: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол.; СІ Пирожков, ОМ Майборода, ЮЖ Шайгородський та ін.; Інститут політичних і …
К.: НАН України, 2016
89*2016
Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства
ГІ Зеленько, ЛЮ Ганжурова
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 65-71, 2012
872012
Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи та України)
ГІ Зеленько
Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені ІФ Кураса НАН …, 2007
512007
Інституційні зміни політичної системи: оцінка стану та напрями оптимізації. Аналітична доповідь/за ред. ГІ Зеленько
КВ Зеленько Г., Перевезій В., Лісничук О.
К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України 164, 2014
49*2014
Politolohiia: navchalnyi entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk dlia studentiv VNZI-IVrivniv akredytatsii (Political Science: An Encyclopedic Educational Dictionary-Handbook for …
NM Khoma
Lviv:«Novyi Svit-2000»[in Ukrainian], 2014
46*2014
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібн.
КНВ Рудич, ФМ, Зеленько ГІ, Пахарєв АД
К.: Либідь, 2008
43*2008
Теорія коаліційних урядів: світовий досвід та українська практика
ФО Зеленько Г., Ковалевський В., Левенець Ю.
Політичні проблеми сучасної України: Наукові доповіді.–К.: ІПіЕНД ім. ІФ …, 2012
38*2012
«Институциональные ловушки» в политической практике постсоветских государств (на примере Украины)
ГІ Зеленько
Шестой Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире …, 2012
37*2012
Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти
МАМ Рудич, ФМ, Дергачов О.П., Зеленько Г.І.
Рудич ФМ–К.: МАУП, 2002
37*2002
Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку
ФМ Рудич, РВ Балабан, ЮС Ганжуров, ОП Дергачов, ГІ Зеленько
К.: Парламентське вид-во, 2006
34*2006
Прикладна політологія: навч. посіб.
БОВ Горбатенко В.П., Зеленько Г.І.
ВЦ "Академія", 2008
31*2008
Державна влада та опозиція в країнах Центрально-Східної Європи: практики взаємодії
Г Зеленько
Політична влада і опозиція в україні: порівняльний аналіз із зарубіжними …, 2016
29*2016
Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти
ТЛ Ф. Рудич, Р. Балабан, Г. Зеленько, Н. Кононенко
Парламентське видавництво, 2008
29*2008
Политический класс в современном обществе
ЗА Зеленько Г.И., Гаман-Голутвина О.В., Григорьев Л.М., Дука А.
М.: РОС-СПЭН, 2012
28*2012
Україна і Польща: моделі політичної модернізації
ГІ Зеленько
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних …, 2001
27*2001
Suspil’na solidarnist’v Ukrayini v konteksti funktsional’nosti politychnykh instytutiv: formal’nist’i real’nist’[Social solidarity in Ukraine in the context of political …
H Zelen’ko
Studia politologica Ucraino-Polona 3, 280-288, 2013
26*2013
Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: монографія/за заг. ред
ЛТ Зеленько Г., Пахарєв А.
ФМ Рудича. К.: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
26*2011
Політичний клас в сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку/[А. Балабан, Л. Кочубей, А. Пахарєв та ін.] за заг. ред. Ф. Рудича
ТЛ Р. Балабан, Г. Зеленько, Н. Кононенко
К.: Парламентське вид-во, 2010
25*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20