Подписаться
Дубініна Марина Вікторівна | Dubinina Maryna
Дубініна Марина Вікторівна | Dubinina Maryna
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств
МВ Дубініна, ОВ Боєва
Облік і фінанси, 17-23, 2014
152014
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ, МЕХАНІЗМИ, УПРАВЛІННЯ
МВ Дубініна
ББК 65.32-183 (4Укр) Р 34, 3, 2013
122013
Інституційні особливості розвитку біоенергетики
МВ Дубініна
Зб. наук. праць Вінницького НАУ.–Вінниця 1, 31-36, 2012
122012
Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
МВ Дубініна, ОІ Лугова
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-11, 2014
112014
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
112010
Особисті господарства як форма реалізації економічних інтересів селян
МВ Дубініна
К.: ІАЕ 1, 831, 2001
82001
Сучасний стан та інституціональні перспективи розвитку аграрного сектору регіону
МВ Дубініна
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
72012
Сутність виробничих запасів як складової частини процесу виробництва
МВ Дубініна
Тенденції та закономірності розвитку обліковоаналітичного забезпечення в …, 2007
72007
Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу
V Shapolova
Теорія і практика управління соціальними системами, 2011
62011
Особливості організації внутрішнього аудиту основних засобів
МВ Дубініна, НМ Сіренко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 78, 2006
62006
Інтрапренерство як метод формування внутрішньофірмової інноваційної інфраструктури
МВ Дубініна, СВ Сирцева
Modern economics, 19-24, 2017
52017
Напрями формування якісної інформаційної бази щодо фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
М Дубініна, Л Вишенська
Фінансовий простір, 78-81, 2014
52014
Особливості відображення в обліку аграрних підприємств комерційних та управлінських витрат
МВ Дубініна, ЮЮ Чебан, АВ Скорозінська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 29-32, 2014
52014
Інституційне забезпечення результативної системи управління розвитком аграрного сектора економіки
ОД Гудзинський, СМ Судомир
Сталий розвиток економіки, 12-14, 2013
52013
Нормативно-правове регулювання та забезпечення обліку розрахунків з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах
ОМ Калягіна, МВ Дубініна
ОМ Кальгіна, МВ Дубініна, 149-152, 2015
42015
Управління інформаційною системою обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
МВ Дубініна, ЛМ Вишенська
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 83-85, 2015
42015
Управління інституціонально-структурною трансформацією аграрного сектору економіки України
МВ Дубініна, МВ Дубинина
42014
Інституційне забезпечення управління витратами виробництва продукції тваринництва
М Дубініна, Л Мачильська
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2013
42013
Інституціональний механізм контролю за формуванням результатів діяльності сільськогосподарських підприємств
МВ Дубініна
ХНЕУ, 2012
42012
Управління інституційно-структурною трансформацією аграрного сектору економіки України
МВ Дубініна
МВ Дубініна.—Миколаїв: МНАУ, 2013.—41 с, 0
4
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20