Дубініна Марина Вікторівна | Dubinina Maryna
Дубініна Марина Вікторівна | Dubinina Maryna
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ, МЕХАНІЗМИ, УПРАВЛІННЯ
МВ Дубініна
ББК 65.32-183 (4Укр) Р 34, 3, 2013
92013
Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств
МВ Дубініна, ОВ Боєва
Облік і фінанси, 17-23, 2014
82014
Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
МВ Дубініна, ОІ Лугова
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-11, 2014
72014
Сучасний стан та інституціональні перспективи розвитку аграрного сектору регіону
МВ Дубініна
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
72012
Особисті господарства як форма реалізації економічних інтересів селян
МВ Дубініна
К.: ІАЕ 1, 831, 2001
72001
Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу
V Shapolova
Теорія і практика управління соціальними системами, 2011
62011
Сутність виробничих запасів як складової частини процесу виробництва
МВ Дубініна
Тенденції та закономірності розвитку обліково-аналітичного забезпечення в …, 2007
62007
Особливості організації внутрішнього аудиту основних засобів
МВ Дубініна, НМ Сіренко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 78, 2006
52006
Напрями формування якісної інформаційної бази щодо фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
МВ Дубініна, ЛМ Вишенська
Фінансовий простір, 78-83, 2014
42014
Інституційне забезпечення управління витратами виробництва продукції тваринництва
М Дубініна, Л Мачильська
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2013
42013
Інституціональний механізм контролю за формуванням результатів діяльності сільськогосподарських підприємств
МВ Дубініна
ХНЕУ, 2012
42012
Управління інституційно-структурною трансформацією аграрного сектору економіки України
МВ Дубініна
МВ Дубініна.—Миколаїв: МНАУ, 2013.—41 с, 0
4
Інституційне забезпечення результативної системи управління розвитком аграрного сектора економіки
ОД Гудзинський, СМ Судомир
Сталий розвиток економіки, 12-14, 2013
32013
Сучасні тенденції розвитку соціально-інституціональної сфери сільських територій регіону
МВ Дубініна
Бізнес інформ, 97-99, 2012
32012
Інтрапренерство як метод формування внутрішньофірмової інноваційної інфраструктури
МВ Дубініна, МВ Дубинина, СВ Сирцева, СВ Сырцева
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
22017
Особливості відображення в обліку аграрних підприємств комерційних та управлінських витрат
МВ Дубініна, ЮЮ Чебан, АВ Скорозінська, ЮЮ Чебан, ...
22014
Вплив інституціонального середовища на формування фонду оплати праці
МВ Дубініна, АП Латій
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
22013
Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки
М Дубініна
Економіст, 63-64, 2012
22012
Нормативно-правове регулювання та забезпечення обліку розрахунків з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах
ОМ Калягіна, МВ Дубініна
ОМ Кальгіна, МВ Дубініна//Науковий вісник Херсонського державного …, 0
2
Управління інформаційною системою обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
МВ Дубініна, ЛМ Вишенська
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 83-85, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20