Підписатись
Дубініна Марина Вікторівна | Dubinina Maryna
Дубініна Марина Вікторівна | Dubinina Maryna
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств
МВ Дубініна, ОВ Боєва
Облік і фінанси, 17-23, 2014
202014
Сутність виробничих запасів як складової частини процесу виробництва
МВ Дубініна
Тенденції та закономірності розвитку обліковоаналітичного забезпечення в …, 2007
172007
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ, МЕХАНІЗМИ, УПРАВЛІННЯ
МВ Дубініна
ББК 65.32-183 (4Укр) Р 34, 3, 2013
142013
Вlockchain-технологія як засіб трансформації бухгалтерського обліку
МВ Дубініна, СВ Сирцева, ОВ Буганов, НО Тусова
Modern economics, 75-80, 2018
132018
Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
МВ Дубініна, ОІ Лугова
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-11, 2014
132014
Управління інформаційною системою обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
МВ Дубініна, ЛМ Вишенська
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 83-85, 2015
102015
Інституційні особливості розвитку біоенергетики
МВ Дубініна
Зб. наук. праць Вінницького НАУ.–Вінниця 1, 31-36, 2012
102012
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: навчальний посібник
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
102010
Особливості виявлення та попередження помилок у фінансовій звітності
МВ Дубініна, ІС Норова
МВ Дубініна, ІС Норова [Електронний ресурс]—Режим доступу: https://www …, 2015
92015
Сучасний стан та інституціональні перспективи розвитку аграрного сектору регіону
МВ Дубініна
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
82012
Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу
V Shapolova
Теорія і практика управління соціальними системами, 2011
82011
Особливості організації внутрішнього аудиту основних засобів
МВ Дубініна, НМ Сіренко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 78, 2006
82006
Нормативно-правове регулювання та забезпечення обліку розрахунків з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах
ОМ Калягіна, МВ Дубініна
Науковий вісник Херсонського державного університету, 149-152, 2015
72015
Особливості відображення в обліку аграрних підприємств комерційних та управлінських витрат
МВ Дубініна, ЮЮ Чебан, АВ Скорозінська, ЮЮ Чебан, ...
72014
Інституційне забезпечення результативної системи управління розвитком аграрного сектора економіки
ОД Гудзинський, СМ Судомир
Сталий розвиток економіки, 12-14, 2013
72013
Особисті господарства як форма реалізації економічних інтересів селян
МВ Дубініна
К.: ІАЕ 1, 831, 2001
72001
Поточні зобов’язання: порядок визначення та відображення у балансі
МВ Дубініна, ТВ Лозинська
Глобальні і національні проблеми економіки.–2015.–Вип 8, 1131-1134, 2017
52017
Інтрапренерство як метод формування внутрішньофірмової інноваційної інфраструктури
МВ Дубініна, МВ Дубинина, СВ Сирцева, СВ Сырцева
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
52017
Поняття та сутність формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах
МВ Дубініна, РВ Фалько, МО Янюк
Глобальні та національні проблеми економіки, 294-297, 2016
52016
Особливості методології облікових процесів щодо порядку закриття бухгалтерських рахунків в сільськогосподарських підприємствах
МВ Дубініна, АВ Скорозінська
Молодий вчений, 1048-1052, 2015
52015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20