Дубініна Марина Вікторівна | Dubinina Maryna
Дубініна Марина Вікторівна | Dubinina Maryna
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ, МЕХАНІЗМИ, УПРАВЛІННЯ
МВ Дубініна
ББК 65.32-183 (4Укр) Р 34, 3, 2013
122013
Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств
МВ Дубініна, ОВ Боєва
Облік і фінанси, 17-23, 2014
112014
Інституційні особливості розвитку біоенергетики
МВ Дубініна
Зб. наук. праць Вінницького НАУ.–Вінниця 1, 31-36, 2012
102012
Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
МВ Дубініна, ОІ Лугова
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-11, 2014
92014
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах:[навч. посіб.]/за заг. ред. к. е. н., доц. НМ Сіренко
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
82010
Особисті господарства як форма реалізації економічних інтересів селян
МВ Дубініна
К.: ІАЕ 1, 831, 2001
82001
Сучасний стан та інституціональні перспективи розвитку аграрного сектору регіону
МВ Дубініна
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
72012
Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу
V Shapolova
Теорія і практика управління соціальними системами, 2011
72011
Сутність виробничих запасів як складової частини процесу виробництва
МВ Дубініна
Тенденції та закономірності розвитку обліковоаналітичного забезпечення в …, 2007
62007
Особливості організації внутрішнього аудиту основних засобів
МВ Дубініна, НМ Сіренко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 78, 2006
62006
Інтрапренерство як метод формування внутрішньофірмової інноваційної інфраструктури
МВ Дубініна, МВ Дубинина, СВ Сирцева, СВ Сырцева
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
52017
Інституційне забезпечення результативної системи управління розвитком аграрного сектора економіки
ОД Гудзинський, СМ Судомир
Сталий розвиток економіки, 12-14, 2013
52013
Управління інституційно-структурною трансформацією аграрного сектору економіки України
МВ Дубініна
МВ Дубініна.—Миколаїв: МНАУ, 2013.—41 с, 0
5
Управління інформаційною системою обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
МВ Дубініна, ЛМ Вишенська
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 83-85, 2015
42015
Напрями формування якісної інформаційної бази щодо фінансових результатів діяльності аграрних підприємств
М Дубініна, Л Вишенська
Фінансовий простір, 78-81, 2014
42014
Особливості відображення в обліку аграрних підприємств комерційних та управлінських витрат
МВ Дубініна, ЮЮ Чебан, АВ Скорозінська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 29-32, 2014
42014
Інституційне забезпечення управління витратами виробництва продукції тваринництва
М Дубініна, Л Мачильська
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2013
42013
Інституціональний механізм контролю за формуванням результатів діяльності сільськогосподарських підприємств
МВ Дубініна
ХНЕУ, 2012
42012
Вlockchain-технологія як засіб трансформації бухгалтерського обліку
МВ Дубініна, СВ Сирцева, ОВ Буганов, НО Тусова
Modern economics, 75-80, 2018
32018
Особливості методології облікових процесів щодо порядку закриття бухгалтерських рахунків в сільськогосподарських підприємствах
МВ Дубініна, АВ Скорозінська
Молодий вчений, 1048-1052, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20