Пуліна Т.В. / Пулина Т.В. / Pulina T.V.
Пуліна Т.В. / Пулина Т.В. / Pulina T.V.
завідувач кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету
Підтверджена електронна адреса в zntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Створення і розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
192014
Стратегічне управління розвитком підприємства
ТВ Пуліна
ББК Ч 21 Т39, 380, 2001
142001
Інноваційний менеджмент: підручник
АВ Череп, ТВ Пуліна, ОГ Череп
К.: Кондор, 2016
112016
Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства
ТВ Пуліна, ТВ Пулина, ОВ Коротунова, ЕВ Коротунова, ГС Клімуш, ...
Херсонський державний університет, 2014
102014
Генезис кластерних об’єднань підприємств
ТВ Пуліна
Проблеми економіки, 134-142, 2013
102013
Informatsiine zabezpechennia stvorennia ta rozvytku klasternykh ob'iednan pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti
TV Pulina
Information support the creation and development of cluster associations of …, 2013
72013
Методичні підходи до створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
Монографія.–Запоріжжя:«Акцент 408, 2013
72013
Взаємозв'язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості
ТВ Пуліна
Агросвіт, 21-26, 2013
72013
Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
62006
Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
Бізнес Інформ, 145-152, 2013
52013
Реінжиніринг бізнес-процесів машинобудівного підприємства
ТВ Пуліна, ТВ Пулина
ПДАБА, 2015
42015
Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна, ТВ Пулина
Агросвіт, 2015
42015
Визначення потенціалу кластеризації провідних галузей промисловості Запорізького регіону
ТВ Пуліна, ВВ Подставка
Економічний простір, 196-205, 2014
42014
Управління розвитком кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: монографія
АВ Череп, ТВ Пуліна
Запоріжжя: Дике поле, 2012
42012
Сучасний стан та проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні
ГІ Румянцева
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 2012
42012
Оцінювання умов створення кластерного механізму інтеграції підприємств Запорізького регіону
ТВ Пуліна
Держава та регіони, 16-22, 2012
42012
Класифікація кластерних об’єднань підприємств
Т Пуліна
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 227-236, 2011
42011
Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби
ТВ Пуліна, ОЮ Ткачук, АО Вафіна
Економіка та держава, 44-49, 2018
32018
Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості
ІА Нечаєва, ИА Нечаева, К Коляда, Е Коляда, ТВ Пуліна, ТВ Пулина
Журнал “Інвестиції: практика та досвід”, 2018
32018
Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції
ТВ Пуліна
Науковий вісник НЛТУ України 25 (1), 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20