Підписатись
Пуліна Т.В. / Пулина Т.В. / Pulina T.V.
Пуліна Т.В. / Пулина Т.В. / Pulina T.V.
завідувач кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету
Підтверджена електронна адреса в zntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Створення і розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
212014
Стратегічне управління розвитком підприємства
ТВ Пуліна
ББК Ч 21 Т39, 380, 2001
142001
Інноваційний менеджмент: підручник
АВ Череп, ТВ Пуліна, ОГ Череп
Київ: Кондор, 2018
132018
Генезис кластерних об’єднань підприємств
ТВ Пуліна
Проблеми економіки, 134-142, 2013
112013
Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства
ТВ Пуліна, ОВ Коротунова, ГС Клімуш
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
102014
Informatsiine zabezpechennia stvorennia ta rozvytku klasternykh ob'iednan pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti
TV Pulina
Business Inform 5, 145-152, 2013
82013
Методичні підходи до створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
Монографія.–Запоріжжя:«Акцент 408, 2013
82013
Взаємозв'язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості
ТВ Пуліна
Агросвіт, 21-26, 2013
72013
Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні
ТВ Пуліна
Економіка та держава, 4-8, 2017
62017
Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
62006
Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури
ТВ Пуліна, ІМ Тесленок, МП Носов
Ефективна економіка, 2019
52019
GENESIS OF CLUSTER ASSOCIATIONS OF ENTERPRISES.
TV Pulina
Problems of Economy, 2013
52013
Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
Бізнес Інформ, 145-152, 2013
52013
Управління розвитком кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: монографія
АВ Череп, ТВ Пуліна
Запоріжжя: Дике поле, 2012
52012
Сучасний стан та проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні
ГІ Румянцева
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 297-301, 2012
52012
Класифікація кластерних об’єднань підприємств
Т Пуліна
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 227-236, 2011
52011
Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби
ТВ Пуліна, ОЮ Ткачук, АО Вафіна
Економіка та держава, 44-49, 2018
42018
Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості
КГ Коляда, ТВ Пуліна, ІА Нечаєва
Інвестиції: практика та досвід, 41-45, 2018
42018
Реінжинірінг бізнес-процесів машинобудівного підприємства
ТВ Пуліна
Економічний простір, 232-243, 2015
42015
Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об'єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
Агросвіт, 11-17, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20