Пуліна Т.В. / Пулина Т.В. / Pulina T.V.
Пуліна Т.В. / Пулина Т.В. / Pulina T.V.
завідувач кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету
Підтверджена електронна адреса в zntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Створення і розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
202014
Стратегічне управління розвитком підприємства
ГО Шульга
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація і …, 2001
122001
Генезис кластерних об’єднань підприємств
ТВ Пуліна
Проблеми економіки, 134-142, 2013
102013
Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства
ТВ Пуліна, ТВ Пулина, ОВ Коротунова, ЕВ Коротунова, ГС Клімуш, ...
Херсонський державний університет, 2014
82014
Методичні підходи до створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
Монографія.–Запоріжжя:«Акцент 408, 2013
72013
Взаємозв'язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості
ТВ Пуліна
Агросвіт, 21-26, 2013
72013
Informatsiine zabezpechennia stvorennia ta rozvytku klasternykh ob'iednan pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti
TV Pulina
Information support the creation and development of cluster associations of …, 2013
62013
Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
економ. наук: спец. 08. 06. 01–«Економіка, організація та управління …, 2006
62006
Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна
Бізнес Інформ, 145-152, 2013
52013
Управління розвитком кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: монографія
АВ Череп, ТВ Пуліна
Запоріжжя: Дике поле, 2012
52012
Сучасний стан та проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні
ГІ Румянцева
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 2012
52012
Оцінювання умов створення кластерного механізму інтеграції підприємств Запорізького регіону
ТВ Пуліна
Держава та регіони, 16-22, 2012
42012
Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції
ТВ Пуліна
Науковий вісник НЛТУ України 25 (1), 2015
32015
Реінжиніринг бізнес-процесів машинобудівного підприємства
ТВ Пуліна, ТВ Пулина
ПДАБА, 2015
32015
Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна, ТВ Пулина
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК», 2015
32015
Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості
ТВ Пуліна, ТВ Пулина
Агросвіт, 2015
32015
Визначення потенціалу кластеризації провідних галузей промисловості Запорізького регіону
ТВ Пуліна, ВВ Подставка
Економічний простір, 196-205, 2014
32014
GENESIS OF CLUSTER ASSOCIATIONS OF ENTERPRISES.
TV Pulina
Problems of Economy, 2013
32013
Стан та розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості Запорізького регіону
ТВ Пуліна
ЖДТУ, 2011
32011
Класифікація кластерних об’єднань підприємств
Т Пуліна
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 227-236, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20