Подписаться
Олександра Локазюк / Oleksandra Lokaziuk
Олександра Локазюк / Oleksandra Lokaziuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Realizations of Lie algebras on the line and the new group classification of (1+ 1)-dimensional generalized nonlinear Klein–Gordon equations
VM Boyko, OV Lokaziuk, RO Popovych
Analysis and Mathematical Physics 11 (3), 127, 2021
102021
Admissible transformations and Lie symmetries of linear systems of second-order ordinary differential equations
VM Boyko, OV Lokaziuk, RO Popovych
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 128543, 2024
92024
Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods
DM Bodnenko, HA Kuchakovska, OV Lokaziuk, VV Proshkin, ...
CEUR Workshop Proceedings, 245-258, 2021
82021
Using Online Services to Create Comics with Elements of AR in the Educational Process of Elementary School
DM Bodnenko, OV Lokaziuk, LA Poryadchenko, VV Proshkin, ...
12023
(1+ 1)-вимірні нелінійні еволюційні рівняння другого порядку з максимальними ліївськими симетріями
В Бойко, О Локазюк
Збірник Праць Інституту математики НАН України 16 (1), 16-21, 2019
12019
Open Source Intelligence for War Crime Documentation
ВВ Білоус, ДМ Бодненко, ОК Хохлов, ОВ Локазюк, ІП Стаднік
Workshop Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication …, 2024
2024
Cloud Service Blogger as Effective Communication Tool of Teacher and Students at the University
ДМ Бодненко, Т Федяк, ОВ Локазюк, ВВ Прошкін, О Корж, ...
Proceedings of the 2nd Myroslav I. Zhaldak Symposium on Advances in …, 2023
2023
On group classification of nonlinear heat equation: algebraic approach
O Lokaziuk, S Huraka
Complex Dynamical Systems - 2023, 2023
2023
Хмароорієнтовані технології навчання як інструмент системи цифрової підготовки менеджерів
ДМ Бодненко, ІВ Яковенко, ГА Кучаковська, ОВ Локазюк
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (89), 131-161, 2022
2022
Реалiзацiї алгебр Лi на прямiй та групова класифiкацiя диференцiальних рiвнянь
ОВ ЛОКАЗЮК
2022
Пониження порядку та інтегрування нормальних лінійних систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку
ОВ Локазюк
http://www.amit60.fmi.org.ua/files/AMIT2022-Materials.pdf, 70-72, 2022
2022
CLOUD-ORIENTED LEARNING TECHNOLOGIES AS A TOOL OF THE DIGITAL PREPARATION SYSTEM FOR MANAGERS.
DM Bodnenko, IV Yakovenko, HA Kuchakovska, OV Lokaziuk
Information Technologies and Learning Tools 89 (3), 131–161, 2022
2022
Групи еквівалентності лінійних систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку
ОВ Локазюк
http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2022/abstracts/Lokaziuk.pdf, 2022
2022
Ліївські симетрії лінійних систем двох звичайних диференціальних рівнянь другого порядку
OV Lokaziuk
Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3-11, 2021
2021
Ліївські симетрії лінійних систем двох диференціальних рівнянь другого порядку з залежними від часу коефіцієнтами
ОВ Локазюк
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ПІДСТРИГАЧІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2021», 2021
2021
КОНТАКТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ З МАКСИМАЛЬНИМИ ЛІЇВСЬКИМИ СИМЕТРІЯМИ
ОВ Локазюк
Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2020
2020
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЕРЕДОВИЩА MAPLE ДО ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ
ОВ Локазюк
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17