Олександр Майборода
Олександр Майборода
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політична історія України ХХ століття: У 6 т. Том 3
П історія України
Генеза, 2003
119*2003
Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом
ОМ Майборода
ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2008
672008
Теория этнополитики в западном обществоведении: структура и принципы исследования
АН Майборода
К.: Наукова думка, 1993
441993
парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол.; СІ Пирожков, ОМ Майборода, ЮЖ Шайгородський та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень …
Ц вибір України
К.: НАН України, 2016
392016
Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу
ВА МАНЖОЛА, БІ КАНЦЕЛЯРУК, ІМ КОВАЛЬ, ОМ МАЙБОРОДА
292004
Політичне русинство»: Закарпатська версія периферійного націоналізму
О Майборода
О. Майборода, 1999
29*1999
Етнополітична ситуація в Україні: регіональний вимір
О Майборода
Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві./Майборода О …, 2002
232002
Російський націоналізм в Україні (1991–1998 рр.)
ОМ Майборода
К.: Центр досліджень нац. безпеки при НУКМА, 1999
211999
Етнонаціональні процеси в сучасній Україні: досвід, проблеми, перспективи
ВА Ребкало, МІ Обушний, ОМ Майборода
Українська академія держ. управління при Президентові України.− К, 1996
201996
Етнонаціональна політика і перспективи етносоціального розвитку в Україні
О Майборода
Сучасність, 1995
201995
Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення
О Майборода
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
172004
Етнічність у міжнародній системі
ОМ Майборода
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса, 2015
152015
Українська самоідентифікація на сучасному етапі: елітарна та масова версії
ОМ Майборода
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй 1, 2006
132006
Українська національна ідея”: інтегративні можливості віртуальності
О Майборода
Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід …, 1991
131991
Ідентифікація «корінного народу «як суб’єкта етнополітичної сфери у світлі норм міжнародного права та етнополітичної практики зарубіжних країн
О Майборода
Вісник Держкомнацміграції України, 91-97, 2002
112002
Дебютує етнополітика
О Майборода
Віче, 1998
111998
Національна історія заслуговує бути більш живою, ніж мертвою
ОМ Майборода
Український історичний журнал, 24-28, 2013
82013
Модель виборчої системи і політична відповідальність депутата: проблема взаємозалежності
ОМ Майборода
Наук. зап. Ін–ту політ. і етнонаціон. дослідж. ім. ІФ Кураса: зб. наук. пр …, 2008
82008
Етнічна карта на парламентських виборах не стане козирною: не той розклад
О Майборода
Режим доступу: http://www. ucipr. kiev. ua/index. php, 2001
82001
Новітня історія (період після Другої світової війни): навч. посібник для 11 класу середньої школи
ОМ Майборода
К.: Освіта, 1995
81995
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20