Підписатись
Олександр Майборода
Олександр Майборода
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол.; СІ Пирожков, ОМ Майборода, ЮЖ Шайгородський та ін.;
Пирожков, Майборода, Шайгородський
К.: НАН України, 2016
72*2016
Теория этнополитики в западном обществоведении: структура и принципы исследования
АН Майборода
К.: Наукова думка, 1993
451993
Етнічність у міжнародній системі
ОМ Майборода
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса, 2015
30*2015
Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу
ВА МАНЖОЛА, БІ КАНЦЕЛЯРУК, ІМ КОВАЛЬ, ОМ МАЙБОРОДА
302004
Політичне русинство»: Закарпатська версія периферійного націоналізму
О Майборода
О. Майборода, 1999
29*1999
Політична історія України ХХ століття: У 6 т. Том 3
П історія України
Генеза, 2003
28*2003
Етнополітична ситуація в Україні: регіональний вимір
О Майборода
Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві./Майборода О …, 2002
272002
Російський націоналізм в Україні (1991–1998 рр.)
ОМ Майборода
К.: Центр досліджень нац. безпеки при НУКМА, 1999
251999
Етнонаціональні процеси в сучасній Україні: досвід, проблеми, перспективи
ВА Ребкало, МІ Обушний, ОМ Майборода
Українська академія держ. управління при Президентові України.− К, 1996
241996
Етнонаціональна політика і перспективи етносоціального розвитку в Україні
О Майборода
Сучасність, 1995
241995
Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення
О Майборода
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
192004
Українська самоідентифікація на сучасному етапі: елітарна та масова версії
ОМ Майборода
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй 1, 2006
142006
Українська національна ідея”: інтегративні можливості віртуальності
О Майборода
Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід …, 1991
131991
Ідентифікація «корінного народу «як суб’єкта етнополітичної сфери у світлі норм міжнародного права та етнополітичної практики зарубіжних країн
О Майборода
Вісник Держкомнацміграції України, 91-97, 2002
122002
Модель виборчої системи і політична відповідальність депутата: проблема взаємозалежності
ОМ Майборода
Наук. зап. Ін–ту політ. і етнонаціон. дослідж. ім. ІФ Кураса: зб. наук. пр …, 2008
112008
Дебютує етнополітика
О Майборода
Віче, 1998
111998
Новітня історія (період після Другої світової війни): навч. посібник для 11 класу середньої школи
ОМ Майборода
К.: Освіта, 1995
111995
Національна історія заслуговує бути більш живою, ніж мертвою
ОМ Майборода
Український історичний журнал, 24-28, 2013
102013
Загальнонаціональні і регіональні інтереси в сучасній Україні
О Майборода, О Рафальський
Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне …, 2005
92005
Принцип системності в управлінні етнополітичною сферою: проблеми і шляхи вирішення
О Майборода
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2008
82008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20