Follow
 -
-
Other namesN. R. Syniura-Rostun
" . .. "
Verified email at mail.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
: :[]; . . .
̲ , , , , , ...
: , 젅, 2016
29*2016
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
212018
Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of development]
VS Kravtsiv, IZ Storonyanska
13.11. 2020 , 2020
182020
Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku: monohrafiia [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and
VS Kravtsiva, IZ Storonianskaja
Lviv: DU Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy, 531, 2020
142020
Territorial communities in conditions of decentralization: risks and mechanisms of development: monograph
VS Kravtsiva, IZ Storonyanska
Lviv: State University" Institute of Regional Studies named after MI, 2020
122020
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini: aktualni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii
VS Kravtsiv
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of, 2017
112017
Metropoliyni funktsiyi velykykh mist Ukrayiny: potentsial rozvytku ta perspektyvy realizatsiyi [Metropolitan functions of big cities of Ukraine: development potential and
MI Melnyk
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2016
112016
: , :
, -, , ̲ , , ...
8*2011
Business environment of regions in Ukraine: Peculiarities of structural-institutional changes
M Melnyk, N Syniura-Rostun, N Lysiak, A Dzyubina
Problems and Perspectives in Management, 456-469, 2021
62021
: :
,
Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku, 2020
62020
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini [Territorial Development And Regional Policy In Ukraine]
VS Kravtsiv, SL Shults
Lviv: National Academy of Sciences of Ukraine. State Enterprise Institute, 2015
62015
Sotsialno-ekonomichnyy rozvytok terytorialnykh hromad Tsentralnoyi Ukrayiny v umovakh detsentralizatsiyi [Socio-economic development of territorial communities of Central
IZ Storonyanska
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. URL: http, 2019
52019
Prostorova orhanizatsiia biznesu v rehionakh Ukrainy: formy ta mekhanizmy rehuliuvannia [Spatial organization of business in the regions of Ukraine: forms and mechanisms of
MI Melnyk
42019
Karpatskyy rehion: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku. T. 5: Mali mista [Carpathian region: current problems and prospects. Vol. 5: Small cities]
V Kravtsiv
Vols, 2013
42013
-,
, 140 - 147, 2011
42011
- ' : : -
DU" Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny", 2019
32019
:
-
, 2022
22022
:
-
ֲ-̲Ͳ в , 98-105, 2018
2*2018
Osoblyvosti dualnoi formy profesiinoi pidhotovky kadriv u protsesakh osvitno-vyrobnychoi intehratsii.[Features of the dual form of professional training in the processes of
OV Kushniretska, NR Syniura-Rostun
Suchasnyi stan ta priorytety modernizatsii finansovoekonomichnoi systemy, 2017
22017
-
, ., -, .
, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20