Сидорчук  Анюта Степанівна / Aniuta Sydorchuk (BSMU, Chernivtsi)
Сидорчук Анюта Степанівна / Aniuta Sydorchuk (BSMU, Chernivtsi)
Assoc. Prof. Department of Infectious Diseases and Epidemiology /доцент кафедри внутрішньої медицини
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт
ІЙ Сидорчук, ЛІ Сидорчук, НА Каспрук, РІ Сидорчук, СА Левицька, ...
Буковинський медичний вісник 19 (№ 2 (74)), 2015
122015
Якісна медична освіта в Україні на додипломному етапі: міф чи реальність?
ВД Москалюк, АС Сидорчук
Молодий вчений, 155-157, 2014
112014
Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт
IY Sydorchuk, NA Kaspruk, SA Levytska, LI Sydorchuk, KI Yakovets, ...
Буковинський медичний вісник 19 (1 (73)), 154-158, 2015
92015
Клітинна реактивність, рівень адаптаційного напруження, реактивна відповідь нейтрофілів периферійної крові та імунологічна реактивність організму хворих на негоспітальну пневмонію
НА Каспрук, ЛІ Сидорчук, АЮ Михалко, АС Сидорчук, НМ Довбуш, ...
Загальна патологія та патологічна фізіологія 7 (4), 129-137, 2012
92012
Колонізаційна резистентність слизової оболонки дистального відділу тонкої кишки спленектомованих білих щурів
ЛІ Сидорчук
Буков. мед. вісн 15 (1), 150-154, 2011
62011
Загальна імунологічна реактивність організму хворих на жовчнокам’яну хворобу
ЛІ Сидорчук, ВВ Бендас, ІЙ Сидорчук, АС Сидорчук
Загальна патологія та патологічна фізіологія 9 (1), 96-100, 2014
52014
Мікробні асоціації патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів зіва хворих на грип
АС Сидорук
Буковинський медичний вісник 10 (1), 67-70, 1999
51999
Гастроінтестинальний сальмонельоз: клініко-епідеміологічні аспекти на Буковині та сучасні терапевтичні підходи з використанням біолакту
АС Сидорчук, НА Богачик, ЯВ Венгловська, ЮО Рандюк, ВБ Миндреску
Південноукраїнський медичний науковий журнал, 70-72, 2013
42013
Активізація самонавчання студентів медичного профілю в межах компетентнісного підходу у викладанні теоретичних та клінічних дисциплін
АС Сидорчук, ЛІ Сидорчук, ВД Москалюк, ІЙ Сидорчук
Медична освіта, 175-177, 2014
32014
Провідні збудники негоспітальної пневмонії та їх імуносупресивні властивості
NA Kaspruck, LI Sydorchuk, SA Levytska, AY Michalko, KI Yakovec, ...
Буковинський медичний вісник 17 (3 (67) p. 2), 22-26, 2013
22013
Mікробіота порожнини товстої кишки у спленектомованих білих щурів
ЛІ Сидорчук
Хірургія Донбасу, 39-45, 2012
22012
Можливості корекці мікробіоценозу сли зових оболонок носо-та ротоглотки у хворих на сезонний грип
АС Сидорчук
Загальна патологія та пато логічна фізіологія N 1, 188-193, 2010
22010
Антилізоцимна активність провідних збудників хронічного уретриту
ЛІ Сидорчук
Буковинський медичний вісник 13 (2), 2009
22009
Роль системи цитокінів у патогенезі грипу
АС Сидорчук
Клін. та експер. патол 7 (2), 130-133, 2008
22008
Поняття донорства крові у чинному законодавстві
А Сидорчук
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 67–74-67–74, 2017
12017
Клінічний випадок інфарктоподібного варіанта гострого міокардиту під маскою харчової токсикоінфекції
АМ Сокол, АС Сидорчук, НА Богачик, ЯВ Венгловська
Буковинський медичний вісник, 171-172, 2017
12017
Стан мікробіоти порожнини товстої кишки дітей, хворих на гострий ентероколіт, які перебувають на природному вигодовуванні, при інфікованості грудного молока
ЛІ Сидорчук, ДВ Ротар, АС Сидорчук, АВ Гуменна, ОО Бліндер, ...
Гастроентерологія, 28-35, 2017
12017
Забуті протозойні тропічні інвазії: стан та перспективи вакцинації на сучасному етапі (огляд літератури)
AS Sydorchuk
Буковинський медичний вісник 21 (1 (81)), 221-223, 2017
12017
Таксономічний склад мікробіоти порожнини товстої кишки дітей грудного віку, які хворі на гострий коліентерит і перебувають на природному вигодовуванні
ЛІ Сидорчук, ДВ Ротар, АС Сидорчук, ІЙ Сидорчук, АВ Гуменна, ...
Запорожский медицинский журнал, 72-76, 2017
12017
Клітинна реактивність і адаптаційне напруження організму хворих на хронічний гепатит С
ВД Москалюк, ІВ Баланюк, АС Cидорчук, ЮО Рандюк
Інфекційні хвороби, 33-36, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20