Володимир Васильович Ільїн / Volodymyr Ilin
Володимир Васильович Ільїн / Volodymyr Ilin
Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Verified email at univ.net.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: КРЕАТИВИ МЕТАФІЗИ НОГО ПОШУКУ
В БАЗИЛЕВИ, В ІЛЬН
4592006
Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Книга 528, 2005
2792005
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: монографія
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Педагогічна думка 368, 1, 2012
1762012
Метафізика економіки
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 718, 2007
1072007
Фінансова цивілізація
ВВ Ільїн
Книга, 2007
942007
Філософія: Логос, Софія, Розум: підруч.[для студ. вищ. навч. закл.]
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Книга, 2006
392006
Феномен інновації: освіта, суспільство, культура:[монографія]/за ред. ВГ Кременя
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Педагогічна думка 472, 2, 2008
342008
Философия богатства: человек в мире денег
ВВ Ільїн
Знання України, 2005
342005
Апологія ірраціонального
ВВ Ільїн
Європейський університет, 2005
292005
Людини і світ
ВВ Ільїн, ЮІ Кулагін
Навчальний посібник.–К.: Київ: Киів. нац. торг.-екон. ун–т, 2003
272003
Intelektualna vlasnist
VD Bazylevych
Intellectual property], textbook, Znannia, Kyiv, Ukraine, 2006
242006
Філософія: підручник: у 2 ч
ВВ Ільїн, ЮІ Кулагін
Ч. ІІ, 2002
242002
Методика тестового контролю успішності навчання студентів: монографія
ВВ Ільїн, ПГ Лузан, ЯМ Рудик
Ільїн ВВ, Лузан ПГ, Рудик ЯМ–К.: НАКККіМ.–224 с, 2010
222010
Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів
ВФ Журавель, ВВ Ільїн, ВО Кузнецов, ЮВ Сухарніков
К.: Аграрна освіта, 2000
212000
Intelektualna vlasnist: kreatyvy metafizychnoho poshuku
VD Bazylevych, VV Ilʹn
Znanni︠a︡, 2008
202008
Національно-духовне в контексті раціонально-глобального
ВВ Ільїн
Культура в умовах глобалізації.—К.: Видавець ПАРАПАН, 14-18, 2003
152003
Філософія: Логос. Софія. Розум: Підручник
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Книга 430, 2007
142007
Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступеня сходження до істини)
ВВ Ільїн
Сталь, 1999
141999
Metafizyka ekonomiky [Metaphysics of economy]
VD Bazylevych, VV Ilin
Znannia, Kyiv 718, 2007
132007
Філософія: підручник у 2 ч. Ч. ІІ
ВВ Ільїн
К.: Альтерпрес, 2002
132002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20