Володимир Васильович Ільїн / Volodymyr Ilin
Володимир Васильович Ільїн / Volodymyr Ilin
Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтелектуальна власність
ВД Базилевич
К.: Знання 431, 3, 2006
4912006
Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Книга 528, 2005
2952005
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: монографія
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Педагогічна думка 368, 1, 2012
2002012
Фінансова цивілізація
ВВ Ільїн
Книга, 2007
922007
Метафізика економіки: монографія
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 718, 2007
602007
Філософія: Логос, Софія, Розум: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Книга, 2006
602006
Феномен інновації: освіта, суспільство, культура:[монографія]/за ред. ВГ Кременя
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Педагогічна думка 472, 2, 2008
432008
Философия богатства: человек в мире денег
ВВ Ільїн
«Знання України», 2005
352005
Філософія: підручник: у 2 ч
ВВ Ільїн, ЮІ Кулагін
Ч. ІІ, 2002
322002
Апологія ірраціонального
ВВ Ільїн
Європейський університет, 2005
302005
Людина і світ: навч. посіб
ВВ Ільїн, ЮІ Кулагін
ВВ Ільїн, ЮІ Кулагін.–К, 2003
30*2003
Методика тестового контролю успішності навчання студентів: монографія
ВВ Ільїн, ПГ Лузан, ЯМ Рудик
К.: НАКККіМ, 2010
242010
Intelektualna vlasnist
VD Bazylevych
Intellectual property], textbook, Znannia, Kyiv, Ukraine, 2006
232006
Intelektualna vlasnist: kreatyvy metafizychnoho poshuku
VD Bazylevych, VV Ilʹïn
Znanni︠a︡, 2008
22*2008
Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів
ВФ Журавель, ВВ Ільїн, ВО Кузнецов, ЮВ Сухарніков
К.: Аграрна освіта, 2000
212000
Національно-духовне в контексті раціонально-глобального
ВВ Ільїн
Культура в умовах глобалізації.—К.: Видавець ПАРАПАН, 14-18, 2003
182003
Власть и деньги
ВВ Ільїн
Книга, 2008
172008
Экономико-философская мысль современного мира
ВВ Ільїн, ВД Базилевич
Знання, 2015
152015
Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступеня сходження до істини)
ВВ Ільїн
Сталь, 1999
151999
Metafizyka ekonomiky [Metaphysics of economy]
VD Bazylevych, VV Ilin
Kyiv: Znannia, 2007
132007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20