Follow
Олег Рісний / Oleh Risnyy / Oleh Risny / О.Рісний / O.Risnyy / O.Risny
Олег Рісний / Oleh Risnyy / Oleh Risny / О.Рісний / O.Risnyy / O.Risny
Ph.D.
Verified email at locz.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю (посібник)
АГ Шевцов, ОП Рісний, ОО Волошинський, ММ Хміль
http://www.gcs.org.ua/publish/Posibnyk2009_ukr.pdf, 2009
42009
INTEGRATION OF THE UKRAINIAN LABOR MARKET WITH THE EUROPEAN ONE: THREATS AND PROSPECTS (ESTIMATION ON THE EXAMPLE OF THE COUNTRIES OF EASTERN EUROPE)
OA Grishnova, OP Risnyy
Демографія та соціальна економіка, 162-173, 2017
32017
Моніторинг мобільності незайнятого населення в системі регулювання регіональних ринків праці
О Рісний, О Риндзак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2018
22018
Інтеграція українського ринку праці з європейським: загрози та перспективи (оцінка на прикладі країн Східної Європи)
ОА Грішнова, ОП Рісний
Демографія та соціальна економіка, https://dse.org.ua/arhcive/31/13.pdf, 162-173, 2017
22017
Potential Migration Investigation in the Mechanism of Labor Market Regulation
MB O. Ryndzak, O. Risnyy
Research in World Economy 11 (No 3 (2020)), 80-91, 2020
12020
The Relationship between Cross-Border Labour Mobility and Diffusion of Eco-Innovations: Case of Ukraine
IH Nataliya Horin, Oleh Risnyy
Journal Socio-Economic Analysis / http://journals.uni-vt.bg/sia/eng/vol11 …, 2019
1*2019
Regulation of the Ukrainian labor market in the context of European integration: system priorities
O Risnyy
Managerial Economics 21 (1), 67-83, 2020
2020
Особливості становлення сучасних служб зайнятості, основні виклики та стратегічні цілі
ОП Рісний
Ринок праці та зайнятість населення, 9-14, 2018
2018
Механізми ефективного реагування на окремі виклики відкритих ринків праці
ОП Рісний
Новікова ОФ, д. е. н., проф., Інститут економіки промисловості НАН України …, 2018
2018
Прогресивний Європейський досвід діяльності служб зайнятості: приклади для України
О Рісний
Україна: аспекти праці, 9-15, 2018
2018
Міжнародні стандарти та інституції у сфері зайнятості як основа для формування сучасної служби зайнятості
О Рісний
Україна: аспекти праці, 19-25, 2018
2018
Становлення сучасних служб зайнятості: особливості, основні виклики та стратегічні цілі Польща
О Рісний
Ринок праці та зайнятість населення, ІПК ДСЗУ, 9-14, 2018
2018
STATE POLICY OF MATERIAL SUPPLY OF UNEMPLOYED IN UKRAINE AND EASTERN EUROPE: COMPARATIVE ANALYSIS AND TRANSFORMATION DIRECTIONS
O GRISHNOVA, O RISNYY
ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, 2018
2018
ОА ГРІШНОВА
ОП РІСНИЙ
Видавці та засновники, 162, 2017
2017
Проблеми та перспективи реформування служби зайнятості України з використанням досвіду Республіки Польща
О Рісний
Ринок праці та зайнятість населення, 22–28, 2017
2017
Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації (монографія)
УЯ Садова, ЛК Семів, РА Семів, СЙ Вовканич, НП Тиндик, СО Цапок, ...
http://ird.gov.ua/irdp/p2011080, 2011
2011
Роль особистого консультанта в обслуговуванні клієнтів
ОП Рісний
Ринок праці та зайнятість населення, 56-58, 2011
2011
Społeczne i gospodarcze skutki występowania bezrobocia
N Laurisz, R Lisowski, O Risnyy
Науковий вісник НЛТУ України 21 (14), 387-393, 2011
2011
Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development (Bezpieczeństwo i bariery w polityce inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych — A safety and barriers …
L Preisner, R Lisowski, O Risnyy
2009
Bezpieczeństwo i bariery w polityce inwestycyjnej OFE — A safety and barriers in an Open Pension Funds’investment policy
R Lisowski, O Risnyy
Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny …, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20