Роксолана Михайлюк (Левченко)
Роксолана Михайлюк (Левченко)
к.е.н., доцент Тернопільський національний економічний університет
Verified email at wunu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Терно-граф, 2009
2012009
Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків
РВ Михайлюк
332008
Фiнансова стiйкiсть банкiв як основа ефективного функцiонування кредитної системи: монографiя
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
262009
Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів
ОВ Дзюблюк
ТНЕУ, 2006
22*2006
Стратегія управління ліквідністю комерційних банків
Р Михайлюк, В Рудан
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 149-165, 2010
132010
Удосконалення організації міжбанківського кредитування в Україні
РВ Михайлюк
Вісник НУВГП, 38, 2007
122007
Ліквідність та прибутковість–фактори зміцнення фінансової стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Вісник соціально-економічних досліджень.–Вип 24, 135-139, 2006
112006
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
102010
Основні критерії оцінювання фінансової стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
102006
Концептуальні засади механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків
РВ Михайлюк
Світ фінансів, 21-32, 2017
92017
Рейтингові оцінки у системі побудови надійного комерційного банку
Р Михайлюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету.–Тернопіль …, 2005
92005
Фінансова стійкість комерційного банку: сутність та фактори, що її визначають
РВ Михайлюк
Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. Вып 11, 196-201, 2005
92005
Дослідження динамічної стійкості економічного зростання України (детермінований підхід)
ДС Ревенко
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2014
82014
Управління фінансовою стійкістю банків
ОЛ Малахова, РВ Михайлюк
Вектор, 2011
72011
Финансовая устойчивость банков как основа эффективного функционирования кредитной системы
АВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
монография/В. Дзюблюк, РВ Михайлюк.-Курск: ТНЭУ, 2015
52015
Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринкової трансформації
ОВ Дзяблюк, РВ Михайлюк
Вестник экономической науки Украины, 2008
32008
Теоретичні аспекти поняття стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 0
3
Вплив політичних факторів на фінансову стійкість банківської системи України
РВ Михайлюк
Економічний і соціальний розвиток України в XXI ст.–Зб. тез доповідей. III …, 2006
22006
Особливості функціонування системи страхування депозитів в Україні
ОО Засядько, РВ Михайлюк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
12011
Реалізація монетарної політики національним банком України в умовах глобалізаційних процесів
Р Михайлюк
Економічна думка, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20