Роксолана Михайлюк (Левченко)
TitleCited byYear
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Терно-граф, 2009
1742009
Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків
РВ Михайлюк
262008
Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів
ОВ Дзюблюк
ТНЕУ, 2006
19*2006
Фiнансова стiйкiсть банкiв як основа ефективного функцiонування кредитної системи: монографiя
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
182009
Основні критерії оцінювання фінансової стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
112006
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
102010
Ліквідність та прибутковість–фактори зміцнення фінансової стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Вісник соціально-економічних досліджень.–Вип 24, 135-139, 2006
102006
Рейтингові оцінки у системі побудови надійного комерційного банку
Р Михайлюк
Фінанси України, 86, 2005
102005
Концептуальні засади механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків
Р Михайлюк
ТДЕУ, 2005
102005
Стратегія управління ліквідністю комерційних банків
ВЯ Рудан, РВ Михайлюк
92010
Управління фінансовою стійкістю банків
ОЛ Малахова, РВ Михайлюк
Вектор, 2011
72011
Фінансова стійкість комерційного банку: сутність та фактори, що її визначають
РВ Михайлюк
Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. Вып 11, 196-201, 2005
72005
Удосконалення організації міжбанківського кредитування в Україні
РВ Михайлюк
Вісник НУВГП, 38, 2007
62007
Теоретичні аспекти поняття стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 0
5
Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринкової трансформації
ОВ Дзяблюк, РВ Михайлюк
Вестник экономической науки Украины, 2008
42008
Вплив політичних факторів на фінансову стійкість банківської системи України
РВ Михайлюк
Економічний і соціальний розвиток України в XXI ст.–Зб. тез доповідей. III …, 2006
22006
Дослідження динамічної стійкості економічного зростання України (детермінований підхід)
ДС Ревенко
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2014
12014
Особливості функціонування системи страхування депозитів в Україні
ОО Засядько, РВ Михайлюк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
12011
Реалізація монетарної політики національним банком України в умовах глобалізаційних процесів
Р Михайлюк
Економічна думка, 2011
12011
Особливості підготовки фахівців банківського профілю у системі вищої економічної освіти
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Київ," Знання", 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20