Роксолана Михайлюк (Левченко)
Роксолана Михайлюк (Левченко)
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Тернопіль: ТНЕУ 316, 2009
2042009
Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків
ОВ Дзюблюк, ОД Вовчак, ЖМ Довгань
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2008
312008
Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів
ОВ Дзюблюк
Вісник ТДЕУ, 7-21, 2006
23*2006
Фiнансова стiйкiсть банкiв як основа ефективного функцiонування кредитної системи: монографiя
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
222009
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання:[монографія]/За ред. д. е. н., проф. ОВ Дзюблюка
ОВ Дзюблюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
112010
Стратегія управління ліквідністю комерційних банків
Р Михайлюк, В Рудан
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 149-165, 2010
112010
Основні критерії оцінювання фінансової стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
112006
Концептуальні засади механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків
РВ Михайлюк
Світ фінансів, 21-32, 2017
102017
Управління фінансовою стійкістю банків
ОЛ Малахова, РВ Михайлюк
навч. посібник/ОЛ Малахова, РВ Михайлюк.-Тернопіль: Вектор, 2011
102011
Ліквідність та прибутковість–фактори зміцнення фінансової стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Вісник соціально-економічних досліджень.–Вип 24, 135-139, 2006
102006
Удосконалення організації міжбанківського кредитування в Україні
РВ Михайлюк
Вісник НУВГП, 38, 2007
92007
Рейтингові оцінки у системі побудови надійного комерційного банку
Р Михайлюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету.–Тернопіль …, 2005
92005
Фінансова стійкість комерційного банку: сутність та фактори, що її визначають
РВ Михайлюк
Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. Вып 11, 196-201, 2005
82005
Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринкової трансформації
ОВ Дзяблюк, РВ Михайлюк
Вестник экономической науки Украины, 2008
62008
Дослідження динамічної стійкості економічного зростання України (детермінований підхід)
ДС Ревенко
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2014
52014
Теоретичні аспекти поняття стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 0
5
Вплив політичних факторів на фінансову стійкість банківської системи України
РВ Михайлюк
Економічний і соціальний розвиток України в XXI ст.–Зб. тез доповідей. III …, 2006
22006
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ
Р МИХАЙЛЮК
Вісник ТНЕУ, 31-40, 2011
12011
Особливості функціонування системи страхування депозитів в Україні
ОО Засядько, РВ Михайлюк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
12011
Реалізація монетарної політики Національним банком України в умовах глобалізаційних процесів
Р Михайлюк
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 174-182, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20