Подписаться
Роксолана Михайлюк (Левченко)
Роксолана Михайлюк (Левченко)
к.е.н., доцент Тернопільський національний економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Терно-граф, 2009
2652009
Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків
РВ Михайлюк
422008
Управління фінансовою стійкістю банків
ОЛ Малахова, РВ Михайлюк
Вектор, 2011
312011
Фiнансова стiйкiсть банкiв як основа ефективного функцiонування кредитної системи: монографiя
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
282009
Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів
ОВ Дзюблюк
ТНЕУ, 2006
24*2006
Концептуальні засади механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків
РВ Михайлюк
Світ фінансів, 21-32, 2017
212017
Стратегія управління ліквідністю комерційних банків
Р Михайлюк, В Рудан
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 149-165, 2010
162010
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
152010
Ліквідність та прибутковість–фактори зміцнення фінансової стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Вісник соціально-економічних досліджень.–Вип 24, 135-139, 2006
152006
Удосконалення організації міжбанківського кредитування в Україні
РВ Михайлюк
Вісник НУВГП, 38, 2007
122007
Основні критерії оцінювання фінансової стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
122006
Рейтингові оцінки у системі побудови надійного комерційного банку
Р Михайлюк
Фінанси України, 86, 2005
122005
Фінансова стійкість комерційного банку: сутність та фактори, що її визначають
РВ Михайлюк
Финансы, учет, банки: сборник научных трудов. Вып 11, 196-201, 2005
92005
Дослідження динамічної стійкості економічного зростання України (детермінований підхід)
ДС Ревенко
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2014
72014
Монетарна політика центрального банку та її вплив на фінансову стійкість банківської системи країни
РВ Михайлюк
Вісник Тернопільського державного економічного університету.–Тернопіль: Ек …, 2006
62006
Финансовая устойчивость банков как основа эффективного функционирования кредитной системы
АВ Дзюблюк, Р Михайлюк
монография/В. Дзюблюк, РВ Михайлюк.-Курск: ТНЭУ, 2015
52015
Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринкової трансформації
ОВ Дзяблюк, РВ Михайлюк
Вестник экономической науки Украины, 26-31, 2008
42008
Теоретичні аспекти поняття стійкості комерційного банку
РВ Михайлюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 0
4
Особливості підготовки фахівців банківського профілю у системі вищої економічної освіти
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Київ," Знання", 2009
22009
Вплив політичних факторів на фінансову стійкість банківської системи України
РВ Михайлюк
Економічний і соціальний розвиток України в XXI ст.–Зб. тез доповідей. III …, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20