Юлия Ушкаренко
Юлия Ушкаренко
херсонский государственній университет, факультет экономики и менеджмента, кафедра экономической
Verified email at ksu.ks.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Outsourcing in international economic relations
Y Bilan, V Nitsenko, I Ushkarenko, A Chmut, O Sharapa
Montenegrin Journal of Economics 13 (3), 175-185, 2017
422017
Сільськогосподарська кооперація в еволюційному вимірі: монографія
ЮВ Ушкаренко
Херсон: Айлант, 2009
262009
Креативна економіка: сутність поняття та значення для України в умовах європейської інтеграції
ЮВ Ушкаренко, АВ Чмут, КМ Синякова
222018
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного розвитку харчової промисловості Херсонської області
ЮВ Ушкаренко
Херсонський державний аграрний університет, 2000
172000
Развитие кооперативной формы хозяйствования в аграрной сфере экономики Украины
ЮВ Ушкаренко
Вестник НГИЭИ 1 (1 (2)), 2011
122011
Socio-economic institutions for development of cooperation
O Sakovska, O Shpykuliak, I Ushkarenko, A Chmut
Financial and credit activity: problems of theory and practice 4 (27), 513-521, 2018
92018
Socio-economic institutions for development of cooperation
O Sakovska, O Shpykuliak, I Ushkarenko, A Chmut
Financial and credit activity: problems of theory and practice 4 (27), 513-521, 2018
92018
Kreatyvna ekonomika: sutnist poniattia ta znachennia dlia Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Creative economy: the essence of concept and meaning for Ukraine in …
YV Ushkarenko, AV Chmut, KM Syniakova
Ekonomika i suspilstvo–Economy and society 18, 67-72, 2018
82018
Синергія кооперативної взаємодії
ЮВ Ушкаренко
Агросвіт, 11-16, 2011
82011
Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Південному регіоні України
ЮВ Ушкаренко
Економіка АПК, 31-37, 2008
82008
Особливості ефективного функціонування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості
ЮВ Ушкаренко, ВВ Петлюченко
Экономика Крыма, 155-157, 2013
72013
Розвиток сільськогосподарської кооперації (теорія, методологія, практика)
ЮВ Ушкаренко
72010
Підвищення ефективності діяльності фермерських господарств на основі кооперації
ЮВ Ушкаренко
62011
Економічна природа та соціальна місія сільськогосподарської кооперації: теоретичний аспект
ЮВ Ушкаренко
42016
The topic issues of cooperative enterprises marketing support activities
YV Ushkarenko
Naukovuy visnyk Hersonskogo derzhavnogo universyutet, 83-86, 2014
42014
Prospects for the development of food industry products
Y Ushkarenko, V Petliuchenko
Perspektyvy rozvytku vyrobnytstva produktsii kharchovoi promyslovosti …, 2013
42013
Кооператив як найвища організаційна форма кооперації
ЮВ Ушкаренко
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 106-110, 2011
42011
Ідентифікація понять" кооперативний рух" і" кооперативна система"
ЮВ Ушкаренко, ВІ Грек
Науковий вісник НЛТУ України 21 (7), 2011
42011
Креативні кластери як форма кооперації в креативних індустріях Європейського Союзу
ЮВ Ушкаренко, АВ Чмут, КМ Синякова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2019
32019
Особливості формування економічного потенціалу підприємств у сучасних умовах
ЮВ Ушкаренко
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20