Таня Чижик
Таня Чижик
«Poltava University of Economics and Trade»
Подтвержден адрес электронной почты в домене puet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком сільськогосподарського підприємства
ЧТН Юлія
Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку …, 2018
2018
Класифікація прибутку сільськогосподарського підприємства для цілей бухгалтерського обліку та аналізу
ЄА Карпенко, ТВ Чижик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Удосконалення первинного обліку зерна у ТОВ «Агрофірма Миколаївка»
ЄА Карпенко, ТВ Чижик
Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки/Міжнародний збірник наукових …, 2016
2016
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ч Тетяна
2016
Можливості застосування кореляційно-регресійного аналізу в управлінні прибутком сільськогосподарських підприємств
ЧТ Самбурська Н.І.
2016
Аналіз обсягу виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції
САС Чижик Тетяна Вячеславівна
АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Т. В …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–6